ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันถือเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และยังถือเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยต้องหยุดงานเพื่อกักตัวตามมาตรการป้องกัน ทางรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนจึงได้มีการจัดโครงการเพื่อมอบเงินเยียวยาให้กับคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในขณะนี้ได้มีกำหนดการเข้าออกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยจึงได้มีการรเปิดตัวระบบสำหรับลงทะเบียน Thailand Pass โดยทาง Thailand Pass จะเป็นตัวแทนการสมัคร Certificate of Entry (COE) เอกสารรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการขอรับใบรับรองของกระทรวงการต่างประเทศรับรองสิทธิ์การเข้าประเทศไทยในช่วงโควิด ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th  ลงทะเบียนก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เดินทางในประเทศไทยได้ทุกจังหวัด รวมถึงโครงการ Sandbox อีกด้วย thailand pass คือ

การเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียน Thailand Pass

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยท่านจะต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเดินทางและการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง อย่างที่ทราบกันว่า ไทยแลนด์พาสเป็นระบบการลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางเข้าประเทศ ทั้งยังเป็นเอกสารรับรองการเดินทางทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ไทยแลนด์พาสเปรียบเสมือนพาสสปอร์ตฉบับพกพาที่ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass QR code โดยการเตรียมความพร้อมสำหรับเอกสารท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนง่ายๆไม่ยุ่งยากและเอกสารมีดังนี้

 1. หนังสือเดินทางหรือพาสสปอร์ต thailand pass ลงทะเบียน
 2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม ต.6 หรือ ตม.6 และหนังสือเดินทาง
 4. ผลการตรวจเชื้อโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางThailand Pass
 5. ประกันโควิดสำหรับผู้เดินทางเข้าไทยจะต้องมีกรมธรรม์ที่มีการคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์
 6. หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม ASQ หรือหลักฐานยืนยันการจองโรงแรม SHA+
thailand pass erstsetzt coe bild 1

ขอบคุณรูปภาพจาก thailand pass

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

ท่านสามารถลงทะเบียนไทยแลนด์พาสได้ที่เว็บไซต์ https://tp.consular.go.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://tp.consular.go.th
 2. เลือก คนไทย หรือ Non Thai
 3. ท่านสามารถเลือกภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 4. เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางเว็บไซต์มีให้ท่านเลือกถึง 3 แผน ดังนี้

แผนที่ 1 คือ แผนแบบ Exemption from Quarantine (Test and Go) เป็นแผนการตรวจสอบผู้เดินทางจากต่างประเทศ โดยผู้เดินสามารถพักที่ต้นทางไม่น้อยกว่า 21 วันต้องได้รับวัคซีนครบโดสก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ต้องมีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องมีหลักฐานการจองโรงแรม

แผนที่ 2 คือ Sandbox Programme Thailand Pass เป็นการเดินทางไปยังพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด โดยท่านที่สามารถลงทะเบียนได้จะต้องรับวัคซีนครบโดสอย่างน้อย 14 วันต้องมีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางพร้อมหลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงิน SHA Extra+ หรือ AQ

แผนที่ 3 คือ Alternative Quarantine แผนการเดินนี้เป็นแผนการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดสตามที่ทาง Thailand Pass กำหนด โดยท่านต้องเข้าพักที่โรงแรม AQ แต่ต้องเตรียมหลักฐานการจองโรงแรมและต้องมีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง

 1. กรอกข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทย thailand pass qr code ซึ่งผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมเลือกประเทศต้นทาง พร้อมเลือกสนามบินและระบุวันเดินทางถึงประเทศไทยตามกำหนด โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

- การท่องเที่ยว

- ธุรกิจ

- การศึกษา

- สุขภาพ

- กลับภูมิลำเนา และ อื่นๆ

 1. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ทำการตรวจสอบและกดยอมรับข้อตกลง
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมอัปโหลดหนังสือเดินทางที่เห็นทั้งข้อมูลและรูปถ่ายชัดเจน
 3. ในกรณีของผู้ปกครองท่านสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหนังสือเดินทาง

ข้อบังคับและข้อปฏิบัติก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 

หลังจากประเทศไทยได้ทำการเปิดประเทศเพื่อรับนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทย ทางสาธารณสุขและThailand Pass   จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเดินทางและเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยข้อปฏิบัติมีดังนี้

 1. เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินปลายทางนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องเข้ารับการคัดกรองทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดโควิด 19
 2. หลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ท่านยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ต้องยื่นมี Thailand Pass QR Code , ใบรับรองการฉีดวัคซีน , ผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และใบยืนยันการจองโรงแรม thailand pass โทร
 3. กรณีสำหรับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าที่พัก และต้องมีผลตรวจไม่พบเชื้อจึงจะสามารถท่องเที่ยวได้
 4. กรณีนักท่องเที่ยวแบบ Sandbox ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด โดยจะต้องตรวจแบบ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง และต้องมีผลตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 2 ครั้งหากกักตัวครบ 7 วันแล้วจึงจะสามารถท่องเที่ยวได้
 5. กรณีเดินทางแบบ Alternative Quarantine นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิดแบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง และต้องกักตัวอย่างน้อย 7-10 วันตามมาตรการป้องกันที่กรมควบคุมโรคกำหนดจึงจะสามารถเที่ยวในประเทศไทยได้

 

 

Copyright © 2021 Supported by