Earth Day วันสำคัญของโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ

ทรัพยากรธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ทั้งแม่น้ำ ภูเขาหรือแม้แต่ป่าไม้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ถึงแม้โลกของเราจะสามารถปลูกต้นไม้ทดแทนได้แต่ถึงอย่างงั้นก็ไม่สามาถทำให้โลกของเรากลับมาเหมือนเดิม เราจึงต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่กับเราไปนานๆ โลกของเรากำลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น เราต้องร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมอันสวยงามของเราให้คงอยู่ตลอดไป ภาวะโลกร้อนถือเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก สหประชาชาติจึงได้กำหนดวันคุ้มครองโลก หรือที่ทั่วโลกเรียกว่าวัน Earth day เป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม วันคุ้มครองโลกตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทางสหประชาชาติได้รวบรวมประเทศสมาชิกได้มากถึง 195 ประเทศ เรามาร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรโลกของเราให้คงอยู่ต่อไป ร่วมกันลดปัญหาโลกร้อน ปลูกต้นไม้ และลดการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ การมีทรัพยกรที่สวยงามจะทำให้บ้านเมืองเราร่มรื่นมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้น เราจึงร่วมกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนและร่วมกันรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับเราตลอดไป Earth day เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญดำเนินงานผ่านโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ

ความเป็นมาของวัน Earth Day

วันคุ้มครองโลกหรือวัน Earth day ถือเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นวันสำคัญที่เราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามของเราให้คงอยู่ตลอดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยวันคุ้มครองโลกจะตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ความเป็นมาของวัน Earth day นั้นมีจุดเริ่มต้นในประทศสหรัฐอเมริการในปี พ.ศ. 2512 ในยุคนั้นนาย Jhon Mcconnell นักเคลื่อนไหวด้านสันติภาพได้เสนอให้จัดตั้งวันคุ้มครองโลกเพื่อให้เกียรติแก่โลก โดยเริ่มแรกได้มีกำหนดการตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2513 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ ภายใน 1 เดือนต่อมา Gaylord Nelson สมาชิกวุฒิสภาจึงได้เสนอให้ระบุหลักสูตรการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา Denis Hayes นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประสานงาน ต่อมาภายหลังได้มีการใช้ชื่อวันคุ้มครองโลกว่าวัน Earth day และได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2513 มีประชากรมากกว่า 20 ล้านคนเดินทางมาตามถนนเพื่อร่วมแสดงพลังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงทำให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีกลายเป็นวันที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปี 2533 Denis Hayes ได้รวบรวมประเทศสมาชิกได้มากถึง 141 ประเทศและอีก 120 ประเทศสมาชิกได้ลงนามทำข้อตกลงปกป้องสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม

nwld composite earthday km

ขอบคุณรูปภาพจาก nationalworld.com

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งวัน Earth Day

ประเทศไทยของเราได้เข้าร่วมโครงการวันคุ้มครองโลกในปี 2533 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ประเทศไทยของเรานั้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไป ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันมนุษย์ของเรานั้นเป็นคนทำลายทรัพยากรธรรมชาติเสียเอง วัน Earth day นั้นมีเป้าหมายหลักในการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าในเขตอนุรักษ์ ทั้งยังตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ในประเทศไทย ประเทศไทยของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งภูเขา ลำธาร ทะเล หรือแม้แต่ป่าเขตอนุรักษ์ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทนแทนความสวยงามนี้ได้ประเทศของเรายังมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อน ดังนั้นเราจึงต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งวัน Earth day คือ

  1. ลดปัญหาการเพิ่มของอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซต์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ
  2. ลดและกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนที่ส่งผลให้โลกของเราเกิดภาวะโลกร้อน
  3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณให้อุดมสมบูรณ์
  4. เพื่อตระหนักให้ประชากรในประเทศร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  5. รณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้พ้นจากการกระทำอันผิดของมนุษย์ให้หมดไป

กิจกรรมที่ประเทศสมาชิกทำร่วมกันในวัน Earth Day

Earth day เป็นวันสำคัญที่มีประเทศสมาชิกมากกว่า 195 ประเทศร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมที่ประเทศสมาชิกทำร่วมกันนั้นประชาชนจะต้องจัดงานวัน Earth Day ตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราต่อไป มุ่งเน้นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ประชากรทั่วโลกได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในรอบ 50 ปี และในปีนี้ท่านสามารถชมการถ่ายทอดสดาการข้าร่วมปประชุมของประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นในธีม Nature in the Race to Zero ผ่านเว็บไซต์  EARTHDAY.ORG หรือจะเป็นเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก www.tgo.or.th เป็นการร่วมประชุมภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อนในช่วงภาวะโลกร้อน เพื่อกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันให้ความสำคัญกับธรรมชาติของเราให้คงอยู่ เรามาร่วมลดปัญหาภาวะโลกไปพร้อมๆกัน ทั้งป่าไม้ แม่น้ำ ล้วนเป็นธรรมชาติที่สวยงาม Earth day วันสำคัญที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาผ่านโครง การสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ

Copyright © 2021 Supported by