5.logolucaclub88
สล็อตออนไลน์
สล็อต
สล็อต
บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่า
สล็อต
สล็อตออนไลน์
สล็อตออนไลน์
ประกาศ
เว็บคาสิโนออนไลน์ น้องใหม่แบบควบวงจร ฝาก-ถอน รวดเร็วไม่เหมือนใคร ด้วยระบบอัตโนมัติล้ำสมัย

Slide Header 5 Text+edi3 Header Mobile+edit
สมัคร บาคาร่า
home Icon
game Icon
promotion Icon
article Icon
news Icon
contact Icon
review icon
ranking icon
22.shape Line

Earth Day วันสำคัญของโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ

ทรัพยากรธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ทั้งแม่น้ำ ภูเขาหรือแม้แต่ป่าไม้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ถึงแม้โลกของเราจะสามารถปลูกต้นไม้ทดแทนได้แต่ถึงอย่างงั้นก็ไม่สามาถทำให้โลกของเรากลับมาเหมือนเดิม เราจึงต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่กับเราไปนานๆ โลกของเรากำลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น เราต้องร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมอันสวยงามของเราให้คงอยู่ตลอดไป ภาวะโลกร้อนถือเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก สหประชาชาติจึงได้กำหนดวันคุ้มครองโลก หรือที่ทั่วโลกเรียกว่าวัน Earth day เป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม วันคุ้มครองโลกตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทางสหประชาชาติได้รวบรวมประเทศสมาชิกได้มากถึง 195 ประเทศ เรามาร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรโลกของเราให้คงอยู่ต่อไป ร่วมกันลดปัญหาโลกร้อน ปลูกต้นไม้ และลดการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ การมีทรัพยกรที่สวยงามจะทำให้บ้านเมืองเราร่มรื่นมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้น เราจึงร่วมกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนและร่วมกันรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับเราตลอดไป Earth day เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญดำเนินงานผ่านโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ

ความเป็นมาของวัน Earth Day

วันคุ้มครองโลกหรือวัน Earth day ถือเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นวันสำคัญที่เราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามของเราให้คงอยู่ตลอดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยวันคุ้มครองโลกจะตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ความเป็นมาของวัน Earth day นั้นมีจุดเริ่มต้นในประทศสหรัฐอเมริการในปี พ.ศ. 2512 ในยุคนั้นนาย Jhon Mcconnell นักเคลื่อนไหวด้านสันติภาพได้เสนอให้จัดตั้งวันคุ้มครองโลกเพื่อให้เกียรติแก่โลก โดยเริ่มแรกได้มีกำหนดการตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2513 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ ภายใน 1 เดือนต่อมา Gaylord Nelson สมาชิกวุฒิสภาจึงได้เสนอให้ระบุหลักสูตรการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา Denis Hayes นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประสานงาน ต่อมาภายหลังได้มีการใช้ชื่อวันคุ้มครองโลกว่าวัน Earth day และได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2513 มีประชากรมากกว่า 20 ล้านคนเดินทางมาตามถนนเพื่อร่วมแสดงพลังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงทำให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีกลายเป็นวันที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปี 2533 Denis Hayes ได้รวบรวมประเทศสมาชิกได้มากถึง 141 ประเทศและอีก 120 ประเทศสมาชิกได้ลงนามทำข้อตกลงปกป้องสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม

nwld composite earthday km

ขอบคุณรูปภาพจาก nationalworld.com

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งวัน Earth Day

ประเทศไทยของเราได้เข้าร่วมโครงการวันคุ้มครองโลกในปี 2533 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ประเทศไทยของเรานั้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไป ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันมนุษย์ของเรานั้นเป็นคนทำลายทรัพยากรธรรมชาติเสียเอง วัน Earth day นั้นมีเป้าหมายหลักในการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าในเขตอนุรักษ์ ทั้งยังตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ในประเทศไทย ประเทศไทยของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งภูเขา ลำธาร ทะเล หรือแม้แต่ป่าเขตอนุรักษ์ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทนแทนความสวยงามนี้ได้ประเทศของเรายังมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อน ดังนั้นเราจึงต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งวัน Earth day คือ

  1. ลดปัญหาการเพิ่มของอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซต์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ
  2. ลดและกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนที่ส่งผลให้โลกของเราเกิดภาวะโลกร้อน
  3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณให้อุดมสมบูรณ์
  4. เพื่อตระหนักให้ประชากรในประเทศร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  5. รณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้พ้นจากการกระทำอันผิดของมนุษย์ให้หมดไป

กิจกรรมที่ประเทศสมาชิกทำร่วมกันในวัน Earth Day

Earth day เป็นวันสำคัญที่มีประเทศสมาชิกมากกว่า 195 ประเทศร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมที่ประเทศสมาชิกทำร่วมกันนั้นประชาชนจะต้องจัดงานวัน Earth Day ตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราต่อไป มุ่งเน้นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ประชากรทั่วโลกได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในรอบ 50 ปี และในปีนี้ท่านสามารถชมการถ่ายทอดสดาการข้าร่วมปประชุมของประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นในธีม Nature in the Race to Zero ผ่านเว็บไซต์  EARTHDAY.ORG หรือจะเป็นเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก www.tgo.or.th เป็นการร่วมประชุมภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อนในช่วงภาวะโลกร้อน เพื่อกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันให้ความสำคัญกับธรรมชาติของเราให้คงอยู่ เรามาร่วมลดปัญหาภาวะโลกไปพร้อมๆกัน ทั้งป่าไม้ แม่น้ำ ล้วนเป็นธรรมชาติที่สวยงาม Earth day วันสำคัญที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาผ่านโครง การสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
sa gaming min
sexy gaming min
pretty gaming min
deamgaming min
download min
slots games min
lotto min
spotbetting min
card game min
logo game 2
logo game 12
1 kub coin เท่ากับกี่บาท 918kiss 918kiss เข้าสู่ระบบ Apple Pencil asia gaming asia gaming ทดลองเล่น asia gaming รีวิว asia gaming เว็บตรง baccarat Baccarat classic Berserk berserk มั ง งะ Betting BIGBANG black friday black friday คือ black friday คือวันไหน Casino game CLUB FRIDAY THE SERIES 11 club house android Clubhouse COVID-19 COVID-19  คือ CPTPP cptpp 11 CPTPP คือ DG casino dg casino เข้าสู่ระบบ dg casino เครดิตฟรี DG GAMING DG GRAND dg เข้าสู่ระบบ Disney Disney Hotstar doctor strange ภาค2 doctor strange มีกี่ภาค dr strang Dream game dream gaming dream gaming รีวิว dreamgame 88 dreamgame เครดิตฟรี Earth Day Earth Day 2022 Eternal Marvel Eternals eternals cast eternals disney plus EV car Facebook faceebok free slots games Genshin Impact genshin impact download genshin impact ในคอม hollywood House Party Idea for earth day ipad iPad gen 9 ipad gen 9 โปรโมชั่น iPad mini iphon 13 iPhone 13 ราคา ล่าสุด 2021 joker123 joker888 Keylogger kub coin kub coin คืออะไร kub coin ราคา วันนี้ Line Lite line lite apk เวอร์ชั่นล่าสุด 2022 line lite apk เวอร์ชั่นล่าสุด android Liverpool Liverpool wiki Lotto online lotto online thailand lottoไทย Lucaclub88 M Flow m flow thai m flow สมัคร makro online MAMA 2021 mama 2021 vote Mama 2021 vote ยัง ไง mama 2021 วันไหน My Little Pony Netflix netflix ราคา netflix รายเดือน netflix สมัคร netflix โปรโมชั่น New baccarat Officemate officemate โต๊ะทํางาน pantip pantip พันธบัตร pantip หุ้น Pretty 888 Pretty gaming pretty gaming 888 pretty gaming เว็บตรง prettyบาคาร่า Redmi 10 redmi 10 ราคาปัจจุบัน SA casino SA gaming sa gaming บาคาร่า sa gaming เข้าสู่ระบบ Samsung Samsung Galaxy samsung รุ่นล่าสุด saxy gamer civ 6 Saxy gaming SCB scb easy scb easy net Shake Shack shake shack menu shake shack ไทย Siriraj Connect siriraj connect ลงทะเบียน Slot game online Slot games casino Slots games Social Network sports betting sports betting online tcas65 tcas65 รอบ4 Thailand Pass thailand pass qr code thailand pass คือ Toyota toyota ทุกรุ่น True iService TrueID TrueMove H Vivo Y21 vivo y21 5g ราคาล่าสุด vivo y21 ดีไหม pantip vivo y21 ราคาเท่าไร VOICE TV WhatsApp whatsapp ดาวน์โหลดฟรี Windows 11 windows 11 ข้อดี ข้อเสีย wm casino wm casino online wm casino รีวิว wm casino เครดิตฟรี wm casinowm casino Work From Home กรมสรรพากร กรมสรรพากรออนไลน์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่อยู่ กระทรวงพลังงาน สอบ กองคัดสรร กองสลาก ก็อต จิ รา ยุ ตัน ตระกู ก็อต จิรายุ การ เทรด หุ้น การคุมกำเนิด การคุมกำเนิดหมายถึง การติดเชื้อ COVID-19 การีน่า การเผาผลาญไขมัน การเล่นเกมไพ่บาคาร่า กีฬา ออนไลน์ ขนส่ง Kerry ขนส่ง kerry express ขนส่ง kerry ราคา ขนส่ง kerry ใกล้ฉัน ข่าว การเมือง Voice TV สด คริปโต pantip คริปโต เล่นยังไง คริปโตคือ คริปโตคืออะไร เล่นยังไง ความ รัก ไม่รู้ จบ ความเชื่อวันสารทจีน คอลลาเจน คอลลาเจนผิวขาว คอลลาเจนเซเว่น คาตานะ คาร์โบไฮเดรต คาสิโน คาสิโนออนไลน์ งานออนไลน์ได้เงินจริง ฉีดวัคซีน COVID-19 ช่อง 7 ออนไลน์ ช่อง 7 ออนไลน์สด ช้อปดีมีคืน ช้อปดีมีคืน 2565 ช้อปดีมีคืน 2565 เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ขยายเวลา ชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ atk น้ําลาย ชุดตรวจ atk ราคา ชุดตรวจ atk เซเว่น ซีรีย์เกาหลี ซีรี่ย์เกาหลีnetflix ซีรี่ย์เกาหลีโรแมนติก ซื้อ Lotto ออนไลน์ ดาบคาตานะ ดาบซามูไร ดาวน์โหลดเกมส์ ดูบอล ดูบอลย้อนหลัง ดูบอลวันนี้ ดูบอลออนไลน์ ดูบอลไทย สด ดูบอลไทย สดวันนี้ ดูบอลไทยสด ต้นยางนา ต้นยางนา ราคา ต้นไม้ฟอกอากาศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ถ่ายทอด สด ช่อง 7 ออนไลน์ ถ้ำนาคา บึงกาฬ ถ้ํานาคา ถ้ํานาคา ภูลังกา บึงกาฬ ทดลอง บาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทดลองเล่นสล็อต ทรู call center ทฤษฎี bigbang สรุป ทางเข้า บาคาร่าออนไลน์ ธัญ วลัย ธัญ วลัย แอ พ นักกีฬาพาราลิมปิกไทย นักกีฬาพาราลิมปิกไทย 2021 นักแสดงหญิงช่อง 3 นิยายdek d บอลสดวันนี้ บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ฟรีเครดิต บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่า เล่นยังไง บาคาร่า แจกเครดิตฟรี บาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าเครดิตฟรี บุพเพสันนิวาส ประกันสังคม ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2564 ปราสาทพระนมรุ้ง ปราสาทหิน ภาษาอังกฤษ ป๊อกเด้งอะไรใหญ่สุด ผลข้างเคียงจากไฟเซอร์ ฝนตก น้ำท่วม วันนี้ พนันบอล พร้อมเพย์ พรีม รณิดา พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ พัดลม แอร์ ราคา พัดลม แอร์ ราคา โลตัส พัดลม แอร์ ไม่ใช้น้ํา พัทยา พัทยา ที่พัก พัทยา พูลวิลล่า พัทยา เราเที่ยวด้วยกัน พาราลิมปิก พุซซี่888 ฟ้าทะลายโจร มอนสเตอร่า มอนสเตอร่า พันธุ์ต่างๆ มาตรการป้องกัน COVID-19 ยื่นภาษี 2565 ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ รักไม่รู้จบ รับวัคซีน ราคาต้นยางนา อายุ 20 ปี ราคารถโตโยต้า 2021 ราชกิจจานุเบกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายการโหนกระแส วันนี้ รีวิวเกมไพ่ บาคาร่า ลงทะเบียน tcas65 ลงทะเบียนค่าไฟ 315 ลงทะเบียนลดค่าไฟ ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปี ลงทะเบียนวัคซีน AstraZeneca ลงทะเบียนไทยร่วมใจ ลงทะเบียนไทยร่วมใจเข็ม3 ลงเบียน เราไม่ทิ้งกัน วงพอส PAUSE วัคซีน mRNA วัดจุฬามณี วัดจุฬามณี เส้นทาง วันสารทจีน วันสารทจีน ทําอะไรบ้าง วิตามินซี วิตามินซี ประโยชน์ วิธี เล่น บา คา ร่า วิธี เเฮก เฟส บุ๊ค วิธีปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ วิธีเล่น บาคาร่า วิธีแก้โรคขี้เต็มท้อง วิวัฒนาการของเอกภพ สกาล่า สกาล่า สยาม สกาล่า โรงหนัง สถานการณ์น้ำท่วม สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครพร้อมเพย์ สมัครโรบินฮู้ด ไรเดอร์ ค สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สยาม กีฬา ออนไลน์ สรรพคุณของใบกระท่อม สรรพากร ออนไลน์ สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อตทดลองเล่น สล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี สลากกินแบ่งรัฐบาล สอบทหาร สั่ง ออฟฟิศ เมท ออนไลน์ สัตว์นำโชค สูตร บา คา ร่า ฟรี สูตรบา คา ร่า ฟรี สูตรบาคาร่า สูตรบาคาร่าฟรี สูตรอาหารเจ 108 อย่าง สูตรไพ่ป๊อกเด้ง สไปเดอร์แมน สไปเดอร์แมน ประวัติ สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม หนัง netflix หมีพ่นไฟ หมีพ่นไฟ เมนู ราคา หมีพ่นไฟ ใกล้ฉัน หวย หวย ออนไลน์ หวยล็อก หาเงินออนไลน์ หุ้น MAKRO หุ้น makro ปันผล หุ้นไทย หุ้นไทย ช่อง 9 วันนี้ หุ้นไทยน่า ลงทุน หุ้นไทยวันนี้ ออก อะไร องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม atk องค์การเภสัชกรรม atk online ออกกำลังกาย อาหารเจ อาหารเจ ใกล้ฉัน เกม บา คา ร่า เกม ฟรี ออนไลน์ เกม ออนไลน์ เกม ไพ่ เกม ไพ่ ป๊อก เด้ง เกม ไพ่ ไพ่ ดั ม มี่ เกม ไพ่ป๊อก เด้ง เกมทำเงิน เกมฟรี เกมส์ ม้า โพ นี่  Y8 เกมออนไลน์ เกมไพ่ สนุกๆ เกมไพ่ป๊อกเด้ง เกมไพ่ออนไลน์ เกมไพ่ได้เงินจริง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องฟอกอากาศ เงิน เยน วันนี้ SuperRich เงินเยน เงินเยน บาท เงินเยียวยาผู้ประกันตน เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เช็ค เงินเยียวยามาตรา 33 เชื้อโควิด19 เชื้อไวรัสโควิด เดลตาคน อาการ เดลตาครอน เติมเกมการีน่า เทคนิคบาคาร่าออนไลน์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ เทรดเดอร์ เมนูอาหารคีโต 7-11 เราไม่ทิ้งกัน เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ ฟรี ประถม เล่น บา คา ร่า เล่นบาคาร่า เล่นบาคาร่า pantip เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี เล่นเกมบน PC ฟรี เล่นเกมฟรี เล่นเกมส์ฟรี เล่นเกมได้เงิน เว็บ Casino เว็บ พนันบอล เว็บ พนันบอลที่ดีที่สุด เว็บ เกมสล็อต เว็บbetting เว็บกีฬาฟุตบอล เว็บบาคาร่า เว็บบาคาร่าออนไลน์ เว็บพนันบาคาร่า เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเกมไพ่ แมว นางกวัก แมวกวัก แอพบาคาร่า อันไหนดี โควิด-19 โควิดสายพันธุ์ใหม่ โควิดสายพันธุ์ไทย โจ้ วงพอส โตโยต้า ativ โรคขี้เต็มท้อง โรคหูดับ โรคไข้หูดับ pantip โรคไข้หูดับ อาการ โรงหนังสกาล่า pantip โรบินฮู้ด โหนกระแส โหนกระแส YouTube วันนี้ โหลด เกม PC โหลด แอ พ android ฟรี โหลดwhatsapp โหลดแอพฟรี ใบกระท่อม ไดโนคิง ไดโนเสาร์ ไทยร่วมใจ ไทยร่วมใจ facebook ไทยร่วมใจ วัคซีน ไพ่ ป็ อก เด้ง ไพ่ป๊อกเด้งกติกา ไพ่ออนไลน์ 888 ไวรัสวิด 19 ไอโฟน13ราคาล่าสุด 2564ราคา
สมัครสมาชิก
55.line Icon
Line IconFb Icon
Copyright © 2021 Supported by
cross