เจาะความรู้เรื่อง เปิดตลาดประเทศ CPTPP

CPTPP  คือ อะไร ทำไมคนถึงให้ความสนใจ

CPTPP มีชื่อเต็มว่า  Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership CPTPP คือข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีในระหว่าง 11 ประเทศ ที่มีเขตพื้นที่ตั้งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีการริเริ่มเพื่อทำการก่อตั้งข้อตกลงนี้โดย บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน CPTPP มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) ของ cptpp 11 ประเทศที่เป็นสมาชิกรวมกัน มีมูลค่ารวม 13% ของผลิตภัณฑ์รวมกันทั่วโลก อีก 15% ของการค้าโลก มีจำนวนประชากรรวมกันทั้งหมดอยู่ที่ 500 ล้านคน สำหรับข้อดีที่มีการคาดการณ์ในเบื้องต้นว่า ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์เมื่อเข้าร่วม CPTPP แต่โอกาสการเข้าสู่ตลาดเพื่อการค้าที่แปลกใหม่ จะช่วยผลักกดันการส่งออกสินค้าภายนอกประเทศ สำหรับสมาชิก CPTPP ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเราเท่านั้นที่กำลังจะทำข้อตกลงการค้าเสรี แต่ยังมีประเทศแคนาดา และแม็กซิโก อีกด้วย

ในขณะที่ CPTPP มีข้อดี แต่ยังมีข้อเสีย และมีเสียงคัดค้านกันอยู่ว่าผลกระทบที่จะส่งผลเสียให้กับเกษตรกรรายย่อยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดสนธิบัตรเกี่ยวกับพืชภัณฑ์ไทยไปเป็นของต่างประเทศ ความกังวลในเรื่องของการค้าที่จะมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และยังจะทำให้ประเทศไทยเสียการตลาดท้องถิ่นของตัวเองไปอีกด้วย

 ทำไมต้อง CPTPP

 ทำไมต้อง CPTPP

สรท. ไม่ได้สนับสนุนการเข้าร่วมเจรจาการเข้าร่วมการค้า ได้มองเห็นโอกาสในการเปิดตลาดส่งออกจากการเข้าร่วมเจรณาในการค้าเสรี การที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของภาษีทั่วไปจากสหรัฐนั้นจะทำให้ไทยต้องจ่ายอัตราภาษีในจำนวนเต็ม และยังไม่มีการดึงนักลงทุนจากต่างชาติเพราะมีการจ่ายค่าแรงที่แพง และสิ่งที่เราเสียปรียบต่างชาตินั่นคือแรงงานไทยไม่ถนัดในเรื่องงานด้านดิจิทัล จึงต้องเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

สรท. ได้เข้าร่วมเจรณา ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ ได้ความว่าสามารถถอนตัวออกจาก CPTPP ได้ทันทีหากพบว่าเงื่อไขต่างๆที่ได้ทำการตกลงนั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ในการเจรจาในทุกครั้งนั้น ตัวแทนของประเทศไทยได้เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อรับฟังและตั้งข้อคำถามเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจก่อนที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้กับcptpp 11ในทุกประเทศ

มาดูข้อกังวลของประชาชนในเรื่อง CPTCC

มาดูข้อกังวลของประชาชนในเรื่อง CPTCC

 

 

Copyright © 2021 Supported by