มาทำความรู้จักกับโรคแพร่ระบาด COVID-19

COVID-19 คืออะไร

ในปัจจุบันแทบทั้วทุกมุมโลกที่มีการประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งหลายคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้ว่ามันคือโรคอะไร และผลกระทบที่รุนแรงที่ทั่วโลกหรือในบางประเภทที่ต้องเจอคืออะไร อันดับแรกเลยมารู้จักกับ เชื้อไวรัสโควิด 19 คืออะไร

COVID-19  คือ โรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา เป็นเชื้อไวรัสที่พึ่งมีการค้นพบล่าสุด เชื่อไวรัสและโรคใหม่นี้เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โรคนี้ตรวจค้นพบและเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2019 จนถึงปันปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้โรคโควิด19 นี้ มีการระบาดไปทั่วทุกมุมโลก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงให้กับหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต และทางด้านเศรษฐกิจ

การแพร่เชื้อของ COVID-19

การแพร่เชื้อของ COVID-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นี้ มีการติดเชื้อและแพร่กระจายจากคนสู่คน ผ่านทางละอองฟองเข้าทางจมูก หรือทางปากของคนนึงสู่อีกคนนึงได้ทันที เมื่อผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิด19 มีอาการไอ หรือ จาม รวมถึงการเอามือไปสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีละอองพาหะนั้นติดอยู่แล้วเอามาจับบนใบหน้าก็จะทำให้อีกคนติดได้ง่ายมากเช่นกัน ส่วนระยะเวลาในหารฟักตัวของเชื้อ COVID-19 โดยส่วนมากแล้วจะแสดงอาการภายใน 14 วัน ประมาณ 97% จะมีการแสดงอาการภายใน 2 สัปดาห์นี้

การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและปอด ในผู้ป่วยที่ติดเชื่อบางคนจะไม่มีการแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ แต่อาจจะเกิดอาการขึ้นหลังการติดเชื้อ COVID-19 ในส่วนนี้ยังไม่มีผลวิจัยการเล่าบอกกล่าวถึงเหตุผลที่ได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์ในส่วนของเหตุผลที่แต่ละบุคคลมีการแสดงอาการออกมาได้ไม่เหมือนกันในทุกเคส

Covid 19

ผลกระทบจาก COVID-19

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันนี้ ทำให้ทั่วทุกมุมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนไปในหลายๆอย่าง ด้วยโรคโควิด19 จากเกม บาคาร่าออนไลน์ นี้มีอันตรายถึงขั้นชีวิตสำหรับผู้ติดเชื้อบางราย และเป็นโรคที่ควรเฝ้าระวัง และดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วโรคนี้จึงมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมในการใช้ชีวิต

ผลกระทบนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เกิดผลประทบในการมองเห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกืดขึ้นในปัจจุบันนี้

 

Copyright © 2021 Supported by