ลงทะเบียนของวัคซีนโครงการไทยร่วมใจ

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ถือเป็นสถานการณ์ขั้นรุนแรงที่ส่งผลกระทบให้หลายๆหน่วยงานต้องปิดกิจการชั่วคราว ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันตนเองจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้ประชาชนป้องกันตนเองและคคนรอบข้างตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็น ไทยร่วมใจ การรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้ และล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์ 70% ในขณะนี้ทั่วโลกต่างก็ได้รับผลจากสถานการณ์ใรครั้งนี้ การรับวัคซีนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงหลังการรับเชื้อ วัคซีนป้องกันโควิดถือเป็นสิ่งป้องกันหลักจากโรคภัยในครั้งนี้ ทางรัฐบาลไทยได้มีมติให้จัดโครงการไทยร่วมใจเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และเพื่อเป็นการเร่งมือในการกระจายวัคซีนจึงได้มีมติให้เร่งดำเนิดการฉีดวัคซีนป้องโควิดอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

ทำความรู้จักกับโครงการไทยร่วมใจ

โครงการไทยร่วมใจเป็นโครงการที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโควิด และเมื่อผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนทางโครงการจะทำทำการจัดสรรสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในครั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้น ท่านสามารลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ทั้งหมด 3 ช่องทางคือ www.ไทยร่วมใจ.com แอพพลิเคชั่นกระเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ 7-Eleven , FamilyMart, Tops และ Mini Big C  ผู้ที่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนทางโครงการจะส่ง SMS เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านโครงการไทยร่วมใจ facebookจะต้องเป็นผู้ที่

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
 2. อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม
 3. ผู้ที่ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33
 4. ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับโครงการไทยร่วมใจท่านสามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมด 3 ช่องทางคือ www.ไทยร่วมใจ.com แอพพลิเคชั่นกระเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ 7-Eleven , FamilyMart, Tops และ Mini Big C แต่ละช่องทางมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน www.ไทยร่วมใจ.com

 1. เข้าเว็บไซต์ ไทยร่วมใจ.com คลิกแสดงความประสงค์ ไทยร่วมใจ วัคซีน
 2. ทางระบบจะแสดงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม ให้กดที่เครื่องหมายเพื่อแสดงความยินยอมในการจองวัคซีน
 3. ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ก่อนกดยืนยันตรวจสอบของตนเองให้ครบถ้วน
 4. กดยืนยันข้อมูลทีท่านกรอกเพื่อยืนยันแจ้งความประสงค์ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน
 5. กดยืนยันความเป็นจริงทุกประการ จากนั้นกดยืนยันแจ้งความประสงค์
 6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยระบบจะแสดงข้อความ "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว"
 7. สำหรับการตรวจสอบสิทธิท่านสามารถเช็คสิทธิได้ที่เว็บไซต์โครงการไทยร่วมใจ
 8. เมื่อได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ ให้ท่านเข้าไปตรวจสอบข้อมูล/นัดหมาย ที่เว็บไซต์ของโครงการ
 9. ระบบจะให้เลิอกจุดรับวัคซีน หลังจากนั้นให้กดยืนยัน
thaipublica อัปเดต การฉีดวัคซีนโควิดประเทศต่างๆรอบโลก 02 scaled

ขอบคุณรูปภาพจาก thaipublica

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

 1. เปิดแอพกระเป๋าตัง เลือกคำว่าโครงการไทยร่วมใจ
 2. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กดเลือกช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างตน" จากนั้นให้กดยีนยันสิทธิ บาคาร่า
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ตรวจสอบของตนเองให้ครบถ้วน
 4. จากนั้นกดยืนยันข้อมูล หน้าข้อความ "ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบสำรวจนี้ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ" ก่อนกดยืนยันสิทธิควรตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน จึงจะสามารถกดยืนยันข้อมูล ไทยร่วมใจ วัคซีน
 5. ระบบจะทำการส่ง OTP ไปยังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน จากนั้นกรอกรหัส OTP จำนวน 6 หลัก
 6. ระบบจะทำการยืนยันการรับข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อความ "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว"
 7. เมื่อได้รับ SMS ยืนยันข้อมูลทำการเข้าจองนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิและเลือก สถานที่ วัน เวลา ได้ที่แอพเป๋าตัง
 8. เมื่อทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันโครงการจะทำการจัดสรรวัคซีน

สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านสามารถลงทะเบียนผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ 7-Eleven , FamilyMart, Tops และ Mini Big C

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับวัคซีน

สำหรับท่านใดที่รับสิทธิเข้ารับวัคซีนผ่านโครงการไทยร่วมใจ ท่านจะต้องเตรียมร่างกายของตนเองให้พร้อม ก่อนวันเข้ารับวัคซีน ห้ามมีไข้ และห้ามออกกำลังหนักจนเกินไป ผลข้างเคียงทั่วไปของวัคซีนแต่ละชนิดมีอาการที่คล้ายคลึงกันคือ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และท้องเสีย

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีนคือ
 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. งดดื่ม กาแฟ ชา และแอลกอฮอล์
 3. ก่อนฉีดวัคซีนต้องไม่มีไข้ หรือ อาการป่วย
 4. งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อนและหลังฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน
 1. ควรนั่งรอดูอาการตนเองก่อน 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียงหรืออาหารแพ้วัคซีน ไทยร่วมใจ facebook
 2. อาการผิดปกติหลังฉีดวัคซีนหรือผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เช่น อ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ และปวดตามข้อ
 3. หลังฉีดวัคซีนโควิดอาจมีผลข้างเคียง 2-3 วันหลังฉีดวัคซีนควรสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ

 

Copyright © 2021 Supported by