ความร้ายแรงของไวรัสโควิด 19

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไวรัสชนิด SARS-CoV-2 เป็นเชื้อไวรัสที่เริ่มมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดขั้นวิกฤตที่ไม่สามารถยับยั้งเลยก็ว่าได้ จนกระทั่งปัจจุบันกรมอนามัยโลกหรือ WHO และแพทย์ได้ร่วมกันคิดค้นวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดที่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ ในขณะนี้ได้มีการกระจายวัคซีนให้กับหลายประเทศทั่วโลก แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่นักเพราะไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันได้มีการกลายพันธุ์เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมของโควิดที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงเรื่อยๆ กรมอนามัยโลกได้มีการประกาศให้ทั่วโลกผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสเริ่มฉีดวัคซีน Booter เข็ม 3 เพราะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทางรัฐบาลไทยได้มีการประกาศให้ประชาชนเริ่มฉีด Booter เข็ม 3 โดยได้มีการประกาศให้เร่งประจายวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศและเพื่อกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทางรัฐบาลจึงได้มีการกระจายวัคซีน mRNAให้หลายโรงพยาบาล โควิดสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันมีถึง 5 สายพันธุ์ นั้นก็คือ

 1. สายพันธุ์อัลฟาที่ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ
 2. สายพันธุ์เบต้าที่ถูกค้นพบครั้งแรกที่แระเทศแอฟริกาใต้
 3. สายพันธุ์แกมมาที่ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศบลาซิล
 4. สายพันธุ์เดลต้าที่ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย
 5. สายพันธุ์โอไมครอนที่ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใต้

การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดอัลฟา

การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด 19 อย่างสายพันธุ์อัลฟาเป็นการกลายพันธุ์จากไวรัสโคโรนาสายพันธุหลัก โดยตำแหน่งของการกลายพันสายพันธุ์อัลฟาคือ B.1.1.7 ร่วมกับการกลายพันธุ์ตำแหน่ง E484K ที่เกิดขึ้นบนหนามของไวรัสซึ่งทำให้ไวรัสชนิดนี้สามารถหลบภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโควิดที่ทั่วโลกทำการฉีดให้กับประชาชนได้ โควิดสายพันธุ์ใหม่นี้มีอาการคล้ายๆกับโควิดสายพันธุ์แรก คือ

 1. มีไข้สูง 5 ขึ้นไป
 2. มีอาการเจ็บคอ
 3. มีอาการหายใจหอบ เหนื่อยง่าย
 4. ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว
 5. สูญเสียการรับรส และสูญเสียการรับกลิ่น
 6. รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน พบที่แรกที่ประเทศใด

การกลายพันธุ์ไวรัสโควิดที่ถูกค้นพบที่ประเทศแอฟริกาใต้

การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดสายพันธุ์เบต้าเป็นไวรัสโควิด 19 ที่ถูกค้นพบที่ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นเชื้อไวรัสโควิดที่มีชื่อเรียกว่า 501Y.V2 กลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง B.1.351 ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีการกระจายเชื้อไปทั่วโลก รายแรกของประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อที่ภาคใต้ของประเทศไทย ไวรัสโควิดชนิดเบต้ามีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  ส่งผลให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงสำหรับผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อมาแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดไวรัสโควิดชนิดนี้ได้อีก  อาการเบื้องต้นของไวรัสโควิดชนิดนี้คือ

 1. ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 2. มีอาการเจ็บคอ
 3. มีอาการท้องเสีย
 4. มีอาการตาแดง
 5. สูญเสียการรับกลิ่นและสูญเสียการรับรส
asset 2 100

ขอบคุณรูปภาพจาก www.bangkokbiznews.com

ทำความรู้จักกับโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างแกมมา

โควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างไวรัสสายพันธุ์แกมมาเป็นสายพันธุ์ส่งผลกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโดยตรง หากผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะทำให้ภูมิคุ้มกันของวัคซีนในการป้องลดลง และมีการแพร่กระจายที่รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรับเชื้อที่อาจดื้อต่อแอนติบอดี้ของวัคซีนได้ง่ายๆ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยเร็ว อาการเบื้องต้นคือ

 1. ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 2. มีอาการเจ็บคอ
 3. มีอาการท้องเสีย และ มีอาการตาแดง
 4. สูญเสียการรับกลิ่นและสูญเสียการรับรส
สายพันธุ์เดลต้าเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์คู่

เชื้อไวรัสโควิดอย่างเดลต้าจะเพิ่มประมาณแอนติบอดีในซีรัมร่างกายมนุษย์ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการผสมผสานจนทำให้ไวรัสสายพันธุ์นี้แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าไวรัสโควิดที่เป็นสารพันธุกรรมหากได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง ถูกค้นพบเชื้อชนิดนี้ที่ประเทศไทยช่วงเดือน มิ.ย โดยยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวน 661 ราย หากท่านใดที่ได้รับวัคซีนแล้วอาการจะไม่รุนแรง อาการเบื้องต้นของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ในไทยนี้คือ

 1. มีอาการปวดหัว
 2. มีอาการเจ็บคอ
 3. มีน้ำมูก
 4. สูญเสียการรับรสและสูญเสียการรับกลิ่น
 5. อาการเบื้องต้นไม่ค่อยรุนแรงคล้ายๆเป็นหวัดธรรมดา
อาการเบื้องต้นของไวรัสโอไมครอน

ไวรัสโอไมครอนเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ เป็นไวรสที่ไม่ค่อยรุนแรงมากนัก สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอาการจะไม่รุนแรงมากนัก การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสชนิดนี้เกิดจากการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสตามธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมส่งผลให้เชื้อกำเนิดของไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์เป็นไวรัสที่สามารถต่อต้านวัคซีนได้เพื่อเป็นการป้องกันต้องรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ อาการเบื้องต้นของไวรัสโอไมครอนคือ

 1. มีไข้เล็กน้อย ไม่สบายตัวประมาณ 1-2 วัน
 2. จมูกรับกลิ่นได้ปกติ ลิ้นรับรสได้ปกติ
 3. ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ โควิดสายพันธุ์ใหม่ ล่าสุด
 4. ไอเล็กน้อย ระคายเคืองที่คอ
 5. สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
 6. อาการเบื้องต้นของไวรัสโควิดโอไมครอนเป็นอาการที่ไม่รุนแรง
Copyright © 2021 Supported by