สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส สายพันธุ์เดลตาครอน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสถือเป็นสถานการณ์ทางโรคระบาดที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งยังเป็นสถาการณ์ที่ทำให้หน่วยงานทางการแพทย์ต้องเร่งหาวิธีรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อชนิดต่างๆ เชื้อไวรัสแต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นจากแบคทีเรียที่มีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด มีขนาดเล็กมากถึงขนาด 20-300 นาโนเมตรเป็นเชื้อขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ก็จะเกิดโรคระบาดขึ้น และในขณะนี้ทั่วโลกกำลังเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ไวรัสโคโรน่าหรือไวรัสโควิด 19 เป็นเชื้อที่ยังหาสาเหตุการแพร่ระบาดไม่ได้ ปัจจุบันเชื้อได้มีการกลายพันธุ์จากเชื้อต้นกำเนิดมากกว่า 5 สายพันธุ์ สายพันธุ์ปัจจุบันที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยคือสายพันธุ์โอไมครอน แต่มีหลายประเทศเริ่มมีการติดเชื้อกลายพันธุ์ของโอไมครอนและสายพันธุ์เดลตามากขึ้น นั้นก็คือสายพันธุ์เดลตาครอน ซึ่งสายพันธุ์นี้ยังไม่มีการประกาศอย่างแน่ชัด เพื่อการป้องกันทุกคนจึงต้องรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด และเร่งมือฉีดวัคซีน Booter 3 โดยเร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ

การรับมือกับโรคระบาดสายพันธุ์เดลตาครอน

ในขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด 19 ถือเป็นเชื้อไวรัสที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทั้งยังไม่มียารักษาที่สามารถรักษาอาการติดเชื้อของไวรัสชนิดนี้ 100% มีเพียงวัคซีนเท่านั้นที่สามารถลดโอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตและช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสแต่ในการรับมือกับโรคระบาดในครั้งไม่ได้มีเพียงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพียงเท่านั้น WHO หรือกรมอนามัยโลกได้มีการประกาศมาตราการป้องกันโควิดให้ทุกประเทศเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด สำหรับประเทศไทยสาธารณะสุขได้มีการประกาศยกระดับการป้องกันให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

 1. รักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นโดยต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ
 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปในที่สาธารณะโดยเฉพาะพื้นที่มีคนแออัดและเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดพยายามอยู่ในที่เปิดโล่งและสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวก
 3. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายลดความรุนแรงของอาการ
 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ โดยแอลกอฮอล์จะต้องเข้มข้น 70% ขึ้นไป
 5. รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และพักผ่อนให้เพียงพอ
hands 5628296 1920 728x486

ขอบคุณรูปภาพจาก www.prachachat.net

วัคซีนป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด19

ถึงแม้ในขณะจะยังไม่มีการยืนยันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาครอนแต่ไม่ควรวางใจ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอยู่เสมอ การกลายของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างรวดเร็ว กรมอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้ประชากรทั่วโลกเร่งมือฉีดวัคซีนป้องกันโควิด Booter 3 ถึงแม้โอไมครอนจะมีอาการไม่รุนแรงมากนักแต่เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถาการณ์การแพร่ระบาดจึงต้องเร่งกระจายวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้ฉีดอย่างทั่วถึง ชนิดของวัคซีนป้องกันโควิดมีดังนี้

 1. วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม หรือ mRNA บาคาร่าออนไลน์  เป็นวัคซีนที่นิยมฉีดกันทั่วโลกและยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคถึง 95% สำหรับวัคซีนชนิดนี้เป็นการนำโปรตีนสไปค์ของไวรัสกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดี้ วัคซีนชนิด mRNA คือ Pfizer และ Moderna
 2. วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ เป็นการใส่สารพันธุกรรมของไวรัสที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้ฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดีต่อไวรัสโควิด 19 วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพป้องกัน 60-90% วัคซีนที่ใช้ในขณะนี้คือ Astra Zeneca และ Johnson and Johnson สำหรับ Booter 3 ควรเป็น ไฟเซอร์และโมเดอร์น่าเพื่อเพิ่มการป้องกันของวัคซีน
 3. วัคซีนเชื้อตาย วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยการนำไวรัสโควิด 19 มาเลี้ยงขยายจำนวนและนำมาทำเป็นเชื้อตาย การฉีดวัคซีนชนิดนี้จะเป็นการฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเป็นการรับเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทำให้เกิดโรคเพราะเชื้อตายแล้ว วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพใยการป้องกัน 50-70% วัคซีนที่ใช้ในขณะนี้คือ Sinovac และSinopharm สำหรับ Booter 3 ควรเป็น ไฟเซอร์และโมเดอร์น่าเพื่อเพิ่มการป้องกันของวัคซีน

อาการเบื้องต้นของไวรัสโควิดสายพันโอไมครอน

ไวรัสโควิดกลายพันธุ์ชนิดโอไมครอนถือเป็นไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่มีอาการไม่รุนแรงหากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างที่ทราบกันว่าวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของอาการหลังได้รับเชื้อไวรัส แต่เนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดจึงทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องดูแลตนเองอยู่เสมอ ปฏิบัติตามมาตรการถึงแม้เดลตาครอนจะยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออยู่เสมอ สังเกตอาการของตนเองอยู่ตลอดหากมีความผิดปกติให้ติดต่อโรงพยาบาลทันที สำหรับอาการเบื้องต้นของโอไมครอนคือ

 1. มีไข้เล็กน้อย ไม่สบายตัวประมาณ 1-2 วัน
 2. จมูกรับกลิ่นได้ปกติ ลิ้นรับรสได้ปกติ
 3. ปวดเหมื่อยตามร่างกาย ไอเล็กน้อย ระคายเคืองที่คอ
Copyright © 2021 Supported by