สิ่งที่ควรรู้ไว้ ก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีน COVID-19

วัคซีน COVID-19 คืออะไร

สำหรับวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่มีขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ ไวรัสโควิด 19 นี้จะช่วยป้องกันการการติดเชื่อเมื่อผู้ที่รับการฉีดมมีการติดเชื่อในภายภาคหน้า แต่มีการใช้ระยะเวลาหลังการฉีดสักระยะหนึ่ง วัคซีนนี้จึงจะทำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว การรักษาตามมาตรการก็ยังคงเดิม แม้ว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย การล้างทือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นเมื่ออยู่นอกบ้าน รวมไปถึงการพกเจลแอลกอฮอลเพื่อทำการฆ่าเชื้อในตามมือ และสิ่งของที่ได้หยิบจับเมื่ออยู่นอกบ้าน

วัคซีน COVID-19 มีกี่ชนิด

วัคซีน COVID-19 มีกี่ชนิด

  1. วัคซีนชนิดที่เชื้อตายแล้ว

สำหรับวัคซีนกลุ่มนี้คือ การนำเชื้อโควิด19  มาเพื่อขยายให้มีขนาดจำนวนที่มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนำมาทำให้เชื้อตาย เพื่อทำความสะอาด  แล้วจึงนำมาเป็นวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันไวรัสในตัวผู้คน เปรียบเสมือนการนำเชื่อเข้าสู่ร่างกาย แต่เราจะไม่ได้รับเชื้อ เพราะเชื้อได้ตายไปแล้ว แต่จะสร้างเป็นภูมิคุ้มกันแทน

  1. วัคซีนที่ทำจากโปรตีนที่นำส่วนหนึ่งของเชื้อเป็นส่วนผสม

สำหรับวัคซีนชนิดนี้เป็นการผลิตโดยนำเทคโนโลยีที่มีการผลิตวัคซีนหลายชนิดมาแล้ว และทั่วโลกก็คุ้นเคยกับวัคซีนชนิดนี้กันดี เป็นการผลิตโดยการนำโปรตีนของเชื้อไวรัส แล้วนำมาผสมกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  เพื่อฉีดเข้าร่างกาย ร่างกายจะทำการสร้างแอนติบอดี้เพื่อต่อต้านโปรตีนไปค์ของโรคโควิด

  1. วัคซีนชนิดที่มาจากสารพันธุกรรม

ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในการผลิตสำหรับวัคซีนชนิดนี้ สังเคราะหฺได้จากสารพันธุกรรม mRNA ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส  ในตัววัคซีนนี้จะนำพา mRNA เข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างแอนตี้บอดี้มาต่อต้ายไวรัสโควิด19

วัคซีนถูกแบ่งการผลิตตามวิธีดังนี้
  1. วัคซีนเชื้อที่ตายแล้ว

ใช้เชื้อเฉพาะตัวที่ตายแล้ว หรือนำเชื้อเฉพาะส่วนของเชื้อโรคนำมาเป็นส่วนประกอบ

  1. วัคซีนที่เชื้อมีฤทธิ์อ่อน

เป็นการใช้เชื้อโรคที่ทำให้ฤทธิ์อ่อน เพื่อมากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้

  1. วัคซีนประเภทท็อกซอยด์

นำเชื้อแบคทีเรียมาทำให้หมดฤทธิ์ก่อน แต่ยังคงกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

อาการหลังการฉีดวัคซีนที่ควรปรึกษาแพทย์ทันที

 

Copyright © 2021 Supported by