รับเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ2 สำหรับ อาชีพอิสระ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้หน่วยงานต่างๆได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ต้องหยุดกิจการกะทันหัน บางกิจการรุนแรงถึงขั้นต้องปิดกิจการ จากสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ทำให้ลูกจ้างหลายคนต้องตกงาน บ้างก็เงินไม่พอค่าใช้จ่ายทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีมากมาย รัฐบาลจึงได้จัดโครงการรับเงินเยียวยาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีเงินจ่ายค่าครองชีพในแต่ละวัน โดยโครงการนี้เป็นโครงการเงินเยียวผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 40 สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วทางประกันสังคมจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง 29 จังหวัด และเฉพาะกิจการ 9 สาขาที่จะได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนตามมาตร 33 เงินเยียวยาจะโอนให้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท ท่านสามารถลงทะเบียนและตรวจสอลสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม 13 จังหวัดที่ได้ เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครศรีอยุธยา ท่านสามารถตรวจสอบการเข้ารับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้

9 อาชีพอิสระที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยามาตรา 33

 1. กิจการก่อสร้าง
 2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 5. สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 6. สาขาขายส่งและการขายปลีก
 7. สาขาซ่อมยานยนตร์
 8. สาขากิจกรรมการบริการและการสนับสนุนวิชาชีพ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
เยียวยา 1 1

ขอบคุณรูปภาพจาก khaosod.co.th

ขั้นตอนนายจ้างส่งข้อมูลผู้ประกันตามมาตรา 33 

โครงการเงินเยียวยา ม33 รอบ 2 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ทางโครงการได้มีเงื่อนไขและข้อกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้นายจ้างนำข้อมูลเงินสมทบของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตร 33 โดยจะมีขั้นการลงทะเบียนดังนี้

 1. เข้าหน้าเว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th เลือกหัวข้อสถานประกอบการ
 2. เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตนจากนั้นกรอกข้อมูลและรหัส User – ID
 3. เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ โดยจะมีให้เลือก 2 อย่างคือ ส่งเงินสบทบแบบยื่น สปก. 1-10 หรือส่งเงินเยียวยารวมสาขา สปก. 1-10/1
 4. เลือกสถานประกอบใส่ข้อมูลเลขบัญชีนายจ้างและลำดับสาขา
 5. เลือกวิธีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ
 6. กรอกข้อมูลลูกจ้าง กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและค่าจ้าง
 7. แนบไฟล์เงินสมทบที่นำส่งประกันสังคม

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสำหรับอาชีพอิสระ

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th โดยเงินเยียวยาจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตร 40 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ใน 1 เดือน เช็ค รับเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th เลือกเมานูสมัครสมาชิก
 2. กดยอมรับนโยบายและเงื่อนไขข้อกำกนดการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบให้ถี่ถ้วน
 4. หลังกรอกข้อมูลเรียนร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ให้ทางเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นให้ท่านกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตน
 5. เมื่อกรอกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคลิกเลือกเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา40
 6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบให้เรียบร้อย
 7. จากนั้นเลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางคือ 1 : 70/เดือน ทางเลือก 2: 100/เดือน  ทางเลือก 3 : 300/เดือน
 8. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมี SMS แจ้งชำระเงินทบงวดแรก ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
โครงการรับเงินเยียวยาสถานการณ์โควิด 19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันนั้น ถือเป็นการแพร่ระบาดขั้นที่วิกฤตที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบ ทำให้หลายหน่วยงานได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน จากสถานการณ์นี้ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้มีการจัดโครงการรับเงินเยียวยาขึ้นหลายๆโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการเงินเยียวยา ม33 รอบ 2  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับเงินเยียวยาโควิดกันอย่างทั่วถึง ทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่านสามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์โครงการเยียวาได้ด้วยตนเอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอีบดเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์กันอย่างทั่วถึง ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของแต่ละโครงการ เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ เกษตรกร และหน่วยงานทั้งภาครัฐแลละเอกชให้สามารถรับเงินบรรเทาทุกข์ หยุดเชื้อช่วยชาติเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประชาชนทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย ดูแลรักษาร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ เช็ค รับเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวเราชนะ
 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มเป้าหมายเราเที่ยวด้วยกัน

 1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกันตนตามมาตร 33 และมาตร 40

 1. ผู้ประกอบการและนายจ้าง 9 สาขากิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 2. บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ
Copyright © 2021 Supported by