มาตรการช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน

จากวิกฤตการการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันนั้นถือเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จากการแพร่ระบาดที่มียอดผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นในปัจจุบันรัฐบาลจึงได้มีการประกาศมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันโดยให้ประชนคนไทยงดออกจากบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อ ทั้งยังประกาศงดให้บริการในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และสถานที่ทำการต่างๆ ส่งผลให้ร้านค้าและผู้ประกอบการต่างๆต้องงดกิจการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19  จากกรณีนี้ทางรัฐบาลจึงได้คำนึงถึงความสำคัญที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีมติเห็นชอบในการเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเงินเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ปะกันตนเพื่อรับเงินเยียวยา โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนได้นั้นจะต้องสมัครประกันสังคมตาม มาตรา 39 และ 40 รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ประชาชนที่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจะต้องอยู่ในพื้นที่คุมเข้มและในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้รับผลกระทบ ท่านสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และท่านสามารถลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาได้ในวันที่ 1 กันยายน เช็ค เงินเยียวยามาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันที่ส่งกระทบร้ายแรงให้แก่ประชนชนคนไทยอย่างเป็นอย่างมาก จากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ทางรัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้ประชนชนได้ลงทะเบียนเพื่อเงินเยียวผู้ประกันตนทั้ง นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ประกันตน จากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้หลายๆกิจการได้รับผลกระทบ โครงการนี้จะช่วยให้ท่านได้รับเงินเยียวยา 5,000 ต่อคน ทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ อีกทั้งยังมีกลุ่มครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา ได้แก่ ก่อสร้าง , ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร , ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ , ขายส่งและขายปลีก ซ่อมยานยนตร์ , ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า , กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน , กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาตร์และกิจกรรมทางวิชาการ , ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ,กิจกรรมบริการด้านอื่นๆตามสพนักงานประกันสังคมกำหนด

วิธีการลงทะเบียนมาตรา 40

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรัฐได้มีการประกาศยกระดับคุมเข้ม 29 จังหวัดในเขตพื้นที่แดง จึงได้มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยมาตรา 40 วิธีลงทะเบียนมีดังนี้

1 สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2 หากเข้ามาเช็ค เงินเยียวยามาตรา 33ที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง คลิกตรงข้อความ ลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 จากนั้นกรอกข้อมูลผู้สมัครและคลิกตรวจสอบ

3 เลือกแผนการจ่ายเงินที่ท่านต้องการ

4 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ธนาคารในเครือข่ายต่างๆได้

ประกันสังคม 728x485

ขอบคุณรูปภาพจาก prachachat.net

วิธีการตรวจสอบและขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา ม 33

1 ท่านสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2 กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3 กรอกรหัสให้ตรงภาพ และ กดค้นหา

4 ระบบจะแจ้ง ได้รับสิทธิ์ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ์ ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตร 33 ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด

5 กรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ให้รอทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 1 กันยายนนี้

วิธีขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยา

สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นเพื่อขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาผู้ประกันตน โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 เช็ค เงินเยียวยามาตรา 33

1 โทรติดต่อสายด่วนประกันสังคมได้ที่เบอร์ 1506 ได้ 24 ชั่วโมง ตรวจสอบข้อมูลสิทธิเบื้องต้นและเตรียมข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน

2 หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์การขอทวบทวนสิทธิ์การรับเงินเยียวยา จึงค่อยเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมตามจังหวัดที่ตนเองอยู่

3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนได้ล่วงหน้าหรือสามารถขอรับแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้

4 กรณีที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกำหนด โปรดติดต่อธนาคารที่ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์โดยด่วน

5 กรณีที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือเปลี่ยนการผูกพร้อมเพย์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชนให้ท่านติดต่อธนาคารโดยด่วน

6 เอกสารที่ต้องใช้กรณีผู้กันตนตามมาตรา 33 ได้แก่ เอกสารพื้นที่การทำงานในพื้นที่ 29 จังหวัด

7 กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ส่งเอกสารพร้อมแนบไปกับเอกสาร

สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน

จากมาตรการยกระดับการควบคุมโรคในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการประกาศให้มีมาตรการล็อคดาวน์ส่งผลให้สถานที่ประกอบการต่างๆต้องหยุดกิจการชั่วคราวและส่งผลให้ประชาชนคนไทยหลายๆคนต้องขาดรายได้ จากวิกฤตในครั้งนี้ทางรัฐบาลจึงได้มีการเร่งหาวัคซีนเพื่อทำการฉีดให้แก่ประชาชนโดยด่วนเพื่อป้องการแพร่เชื้อและจากยอดผู้ติดเชื้อในปัจจุบันประชาชนหลายคนจึงต้องมีวิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์นี้ โดยการหยุดอยู่บ้านเพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อ งดกิจกรรมที่มีการแออัดกันเป็นจำนวนมาก Work From Home จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้าอนามัยที่สามารถช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อผ่านละอองฝุ่น หรือการฉีดเปรย์แอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70%  หากท่านสัมผัสกับสิ่งต่างๆควรล้างมือให้สะอาดหรือฉีดเปรย์ทุกครั้ง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ เลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก และบริเวณหน้ากากอนามัย ห้ามสัมผัส ห้ามไปในพื้นที่แออัด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงและลดโอกาสแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 โดยไม่รู้ตัว เว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน อย่างน้อย 1 เมตร

Copyright © 2021 Supported by