ประเพณี วันสารทจีน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีภาพในการนับถือศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักแต่ไม่มีได้เพียงศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวแต่ยังมีคนไทยอีกหลายกลุ่มที่นับถือศาสนาอื่นๆอีกด้วย ทั้งศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และยังมีคนไทยเชื้อสายจีนอีกมากมาย วันสารทจีน ทําอะไรบ้าง คนไทยเชื้อสายนั้นเป็นอีกเชื้อสายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นอีกหนึ่งเชื้อสายที่สำคัญที่มีการจัดเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมายาวนานรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆนั้นถือเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิตที่สืบเนื่องกันมายาวนาน เป็นการส่งเสริมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ศาสนานั้นถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสอนที่คนไทยปฏิบัติกันมายาวนาน ความเชื่อวันสารทจีนและยังใช้เป็นข้อเตือนสติในการทำสิ่งต่างๆ วันสำคัญทางศาสนาของคนไทยเสื้อจีนที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก วันนี้เราจึงมีวันสำคัญต่างๆอยากจะนำเสนอให้หลายๆคนได้รู้ เช่น เทศกาลวันตรุษจีน ประเพณีวันสารทจีน วันเช็งเม้ง เทศกาลกินเจ เทศกาลไหว้พระจันทร์และวันสำคัญอีกมากมาย

พิธีกรรมทางศาสนา

8118645f b183 466d 9f6b 6c48903609b0

ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest

วันตรุษจีน

วันตรุษจีนเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ความเชื่อวันสารทจีนเปรียบเสมือนวันวันสงกรานต์เพราะวันตรุษจีนนั้นชาวจีนถือวันเป็นวันสำคัญที่ญาติสนิทมิตรสหายต่างมารวมตัวกันในวันตรุษจีน ถือเป็นวันครอบครัวที่สำคัญอีกหนึ่งวัน วันตรุษจีนเป็นวันเฉลิมฉลองที่คึกครื้น สนุกสนานมากที่สุด ทุกคนในครอบครัวต่างก็ล้วนมีความสุข สวมใส่เสื้อผ้าสวยงาม เล่นพลุ ทานขนมหวานและครอบครัวหลายครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมฉลอง อวยพรปีใหม่กันอย่าพร้อมหน้าพร้อมตา วันตรุษจีนเป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่มีระยะเวลา 15 วัน บ้านเรือนจะถูกทำความสะอาดครั้งใหญ่ หลายคนเริ่มซื้อของขวัญและประดับตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าวันตรุษจีนนั้นมีเป็นสีแดง ซึ่งคนจีนมีความเชื่อว่าเป็นสีมงคล วันสารทจีน ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปจากชีวิต ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยนั้นจะถือปฏิบัติอยู่ 3 วันคือ วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว

วันเช็งเม้ง 

เทศกาลเช็งเม้งเป็นวันสำคัญประจำปีที่คนไทยเชื้อสายจีนถือเป็นประเพณีสำคัญในการไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน ประเพณีเช็งเม้งนั้นถือเป็นประเพณีที่เป็นลูกหลานชาวจีนแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยลัทธินี้มีอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อที่ให้คำสอนและเน้นเรื่องความกตัญญูเป็นสำคัญ วันเช็งเม้งนั้นถือเป็นประเพณีที่ถือเป็นวันสำคัญมากที่สุดของชาวจีนปฏิบัติต่อกันมารุ่นสู่รุ่น วันสารทจีน ทําอะไรบ้าง โดยพิธีกรรมนี้มีการนำของเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย เมื่อไปถึงสุสานจะต้องทำความสะอาดป้ายชื่อบรรพบุรุษต่อมาคือการไหว้เจ้าที่บริเวรพื้นด้านซ้ายของหลุมศพของที่นำมาเส้นไหว้จะประกอบไปด้วย ข้าว อาหาร น้ำชา เหล้า ผลไม้ ไม่มีข้อบังตับขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละครอบครัว

ประเพณีวันสารทจีน 

วันสารทจีนเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยจะมีการนำของเซ่นไหว้มาทำบุญอุทิศอาหารเซ่นไหว้แก่บรรพบุรุษและยังถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เลือกตัวที่สมบูรณ์ที่สุด  เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน โดยจะมีข้อห้ามคือไม่ควรแต่งงานในเดือนนี้ ห้ามเดินทาง ห้ามอยู่นอกบ้านในช่วงกลางคืน ขั้นตอนการไหว้จะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยทั้งสองช่วงนั้นจะไหว้พร้อมกัน จะจัดเป็น 3 ของเซ่นไหว้คือ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เจ้าที่ และสัมภเวสี และในปีนี้วันสารทจีนปี 2564 นั้นตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564

เทศกาลกินเจ

ได้รู้จักวันสารทจีนไปแล้ว เทศกาลกินเจก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญที่ชาวจีนปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนาน โดยเทศกาลกินเจนั้นจะตรงกับวันที่ 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือนตุลาคมนั้นเอง คนจีนเชื่อว่าเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลล้างท้อง กินเจเพื่อทำบุญ เพื่อละเว้นกรรม เพื่อสุขภาพดีต่อร่างกาย อาหารเจเป็นประเพณีที่ถือศีลกินผัก โดยเทศกาลเจี๊ยะฉ่ายมีข้อห้ามงดผักกลิ่นฉุน 5 อย่างคือ กระเทียม หัวหอม กระเทียมโทน กุยช่าย และใบยาสูบเป็นประเพณีที่ถือลัทธิ 9 วัน  ทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติเตรียมจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมขอพร ความเชื่อวันสารทจีนสักการะตามความหมายของตัวอักษรจีนบนธงเจชาวจีนนั้นถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล และสีเหลือเป็นสีที่ใช้ทางศาสนาเท่านั้น ปัจจุบันตามห้างสรรพสินค้านั้นได้มีการจำหน่ายอาหารเจได้มีการจำหน่ายเพื่อบริโภคในเทศกาลนี้โดยเฉพาะ

เทศกาลไหว้พระจันทร์

เทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นถือเป็นเทศกาลที่ปฏิบัติต่อกันมานับพันปี เป็นประเพณี วันสารทจีนที่จัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง คืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจีนและในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน เป็นประเพณีที่จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบไปด้วยไฟสีแดง การเชิดมังกร และขนมไหว้พระจันทร์ ที่ทำจากแป้ง ใช้เซ่นไหว้บรรพบุรุษโดยสิ่งที่นำมาเซ่นไหว้นั้นจึงเป็นธัญพืช คนจีนเชื่อว่าดวงจันทร์นั้นเป็นตัวแทนของความกลมเกลียวของครอบครัว ญาติพี่น้องและมิตรสหาญ

Copyright © 2021 Supported by