เตรียมตัวให้ก่อนสมัคร TCAS65 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้เยาวชนสามารถนำพาประเทศไทยก้าวหน้าไปได้ไกลในอนาคต สถานบันการศึกษาถือเป็นสถาบันหลักคอยปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กไทย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการเรียน การเข้าสังคม หรือแม้แต่เรียนรู้การใช้ชีวิต ดังนั้น ครอบครัวและทุกหน่วยงานจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ระบบTCAS เป็นระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่พึ่งมีการปรับใช้และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทปอ. ได้ทำการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ TCAS65 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำหนดการ รูปแบบการคัดเลือก หรือแม้แต่ระบบจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS การสมัครสอบ GAT/PAT ที่จะใช้เป็นเกณฑ์การรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย มหาลัยแต่ละที่จะใช้สิทธิ์และคะแนนการรับที่แตกต่างกัน ดังนั้น น้องๆจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับแต่ละรอบว่ามีเกณฑ์อย่างไร หรือมีการเปิดรับสมัครในช่วงไหน เพื่อการเตรียมความพร้อม TCAS65 มีรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างจากปีก่อนๆ เราจึงมั่นติดตามข่าวสารจากทปอ. อยู่เสมอ อ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาลัยในฝัน เราจึงอยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมตัว เป็นกำลังใจให้น้อง ๆประสบความสำเร็จได้ทำในสิ่งที่ตนเองเลือกและสนใจ

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับรอบการเปิดรับสมัคร TCAS65

ระบบ ลงทะเบียน tcas65 เป็นระบบการรับสมัครที่พึ่งจะเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือที่หลายๆคนรู้จักในนามของ ทปอ. เป็นระบบจัดการรอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระกับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2565 และในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่ให้บริการผ่านระบบทีแคสทั้งหมด 82 แห่งด้วยกัน โดยแต่ละมหาลัยจะมีการเปิดรับสมัครแต่ละรอบจะดำเนินการภายใต้ MyTCAS ระบบเปิดให้สละสิทธิ์เพียง 2 ครั้งเท่านั้นซึ่งจำนวนสิทธิ์การสมัครทั้งหมด 4 รอบ คือ

  1. รอบที่ 1 Portfolio ในรอบนี้จะเน้นการสมัครแบบแฟ้มสะสมผลงาน สามารถสมัครโดยตรงกับเว็บของมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในปีนี้สามารถสละสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
  2. รอบที่ 2 Quota ในรอบนี้มีการใช้คะแนนสอบเป็นเกณฑ์การคัดลือก สามารถสมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เป็นรอบที่เหมาะสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและอยู่ในพื้นที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสามารถสามารถสละสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
  3. รอบที่ 3 Admission เป็นรอบที่เน้นเกณฑ์จากมหาวิทยาลัยในการรับสมัครซึ่งเป็นรอบที่จะมีการทำข้อสอบ เพราะใช้คะแนนในการรับสมัคร ในรอบนี้ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
  4. รอบที่ 4 Direct Admission เป็นรอบสุดท้ายในการรับสมัครในระบบ TCAS65 ซึ่งเป็นรอบสมัครตรงกับมหาวิทยาลัยปีนี้มีกำหนดการเพิ่มขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ MyTCAS หากนักเรียนคนใดไม่ยืนยันสิทธิ์ทางมหาลัยจะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบนี้ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิ์ TCAS65

รายละเอียดการรับสมัครแต่ละปีการศึกษานั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งระบบ tcas65 รอบ4 เป็นระบบการจัดการศึกษาที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงระบบการสมัครได้ง่ายมากขึ้น และความพิเศษของปีนี้คือทุกรอบจะไม่มีการใช้คะแนน O-NET ยกเว้นสถาบันนอกระบบที่ไม่ได้ดำเนินการภายใต้ระบบ MyTCAS ในส่วนของรายละเอียดการจักการบริหารจัดการสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์แต่ละรอบนั้นท่านจะต้องทำตามกำหนดการที่ทางทีแคสได้แจ้งไว้ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามเวลาจะถือว่าลสะสิทธิ์ ปีการศึกษานี้ทางระบบเปิดให้สละสิทธิ์เพียง 2 ครั้งเท่านั้นคือรอบ Portfolio และ โควตาตามระยะเวลาที่กำหนดโดยรายละเอียดเพิ่มเติมมี ดังนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขา
  2. ไม่ใช้สิทธิ์ คือ การผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่อยากยื่นรอบใหม่ให้กด "ไม่ใช้สิทธิ์" ในระบบ
  3. สละสิทธิ์ คือ การยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ได้ดำเนินการ
  4. การตรวจสอบการใช้สิทธิ์ คือ การที่สถาบันตรวจสอบการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
  5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MyTCAS แล้วจะไม่สามารถไปต่อรอบอื่นได้ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะสมัครรอบอื่นๆ ต้องสละสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดก่อนเท่านั้น
  6. ระบบ TCAS65 หากท่านใดที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่แจ้งความประสงค์ใน MyTCAS จะถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์ สามารถยื่นสมัครไปรอบอื่นได้

ระบบการเปิดสมัครสอบ TCAS65 

TCAS65 ทางทปอ.ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแต่ละรอบตามระบบ MyTCAS ท่านสามารถเริ่มลงสมัครสอบพร้อมกันทุกๆรายวิชาการสอบทั้ง GAT/PAT และวิชาสามัญ โดยทางปทอ.ได้กำหนดวันที่ในการลงสมัครพร้อมกันทั่วประเทศคือวันที่ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565  หากท่านใดไม่ลงทะเบียนสอบตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับสมัครในปีการศึกษานี้ ในส่วนของสนามสอบปีนี้ทางทปอ.เปิดโอกาสให้สามารถเลือกสนามสอบได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกได้ 5 สนามสอบ และทางระบบจะทำการสุ่มสนามให้ 1 สนามสอบจากทั้งหมด 5 สนามสอบ TCAS65 เป็นระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลการสมัครสอบได้ง่ายมากขึ้น สำหรับใครกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆประสบความสำเร็จได้ทำในสิ่งที่ตนเองเลือกและสนใจ

Copyright © 2021 Supported by