โครงการไทยร่วมใจจองวัคซีนโควิด 19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ 19 ในปัจจุบันนั้นถือเป็นสถานการณ์การขั้นวิกฤตที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ เชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี – 2 ( SAR-CoV-2 ) เป็นไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาต่างๆที่ได้รับผลกระมาจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด 19 วัคซีน วัคซีนป้องกันโควิด 19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการติดเชื้อถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดจึงได้มีการจัดโครงการไทยร่วมใจเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีน โครงการไทยร่วมใจเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลทั่วทั้งพื้นที่ 25 จุดในกรุงเทพฯ ท่านสามารถลงทะเบียนไทยร่วมใจได้ที่เว็บไซต์  www.ไทยร่วมใจ.com  ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตัง หรือผ่านร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่ร่วมโครงการได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อรัฐบาลจึงมีข้อบังคับให้ประชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกันและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการไทยร่วมใจเพื่อจองวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนการลงทะเบียนโรงการไทยร่วมใจ ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดรัฐบาลได้มีการพัฒนาเว็บไซต์การลงทะเบียนเพื่อความสะดวก สบายของประชาชน ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ ดังนี้

 1. ท่านสามารถลงทะเบียนไทยร่วมใจ ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านรอ SMS เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนโควิด 19

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com

- ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตัง

- ผ่านร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ

 1. รอ SMS เพื่อยืนยันการนัดหมาย สถานที่ วันที่ เวลา เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยระหว่างนี้ทางระบบจะส่ง SMS ล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 2. เมื่อถึงวันนัดหมายเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันตนเข้ารับวัคซีนคือ บัตรประชาชน
 3. หลังได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย ท่านสามารถทำแบบประเมินได้ที่แอพพลิเคชั่นกระเป๋าตังหรือทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจ หลังทำแบบประเมินจะได้รับ SMS นัดหมายการฉีดวัคซีนเข็ม 2
w2joiv948ydsak1vqxcj

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.komchadluek.net/

ขั้นตอนการจองวัคซีนผ่านแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตัง

 1. เข้าแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตังจากนั้นกดเลือกบริการ โครงการไทยร่วมใจ เพื่อทำการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด 19
 2. เลือกเมนู แสดงความประสงค์
 3. ตรวจสอบเกณฑ์ เงื่อนไขและยินยอมความประสงค์ตามเงื่อนไข จากนั้นกดยืนยัน
 4. ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตน
 5. บุคคลที่เคยเข้าร่วมโรงการเราชนะหรือคนละครึ่งแล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลเพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้ง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ หลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยินยันแจ้งความประสงค์
 6. รอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันรหัส 6 หลัก
 7. ท่านใดที่ได้รับสิทธิ์ทางระบบจะส่ง SMS เพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอ SMS เพื่อยืนยันการนัดหมาย สถานที่ วันที่ เวลา เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยระหว่างนี้ทางระบบจะส่ง SMS ล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 8. 8. เมื่อถึงวันนัดหมายเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันตนเข้ารับวัคซีนคือ บัตรประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ

ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ท่านสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด 19 ได้ 7 – Eleven , Family Mart , Tops Daily และ Mini Big C  สาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้นตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ขั้นตอนการลงทะเบียนไทยร่วมใจมี ดังนี้

 1. นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือไปร้านสะดวกซื้อ
 2. แจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ให้พนักงานลงทะเบียนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com
 3. เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจ ตรวจสอบเงื่อนไข ข้อกำหนดและรายระเอียดต่างๆ หลังจากนั้นกดให้ความยินยอม
 4. ระบุรายระเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับสิทธิการจัดสรรวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เมื่อได้รับรหัสแล้วให้กรอกรหัสOTP 6 หลักเพื่อยืนยันข้อมูล
 6. ระบบจะยืนยันข้อมูล หลังได้รับการยืนยันข้อมูลแล้วให้ทำการจอง สถานที่ วันที่ เวลา นัดหมายฉีดวัคซีน ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ระเอียดและยืนยันข้อมูล
 7. รอ SMS เพื่อยืนยันการนัดหมาย สถานที่ วันที่ เวลา เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยระหว่างนี้ทางระบบจะส่ง SMS ล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 8. 8. เมื่อถึงวันนัดหมายเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันตนเข้ารับวัคซีนคือ บัตรประชาชน
บุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการจองวัคซีนโควิด 19 ในโครงการไทยร่วมใจ

ทางโครงการได้มีข้อกำหนดบุคคลที่สามารถจองวัคซีนโควิด 19

 1. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตตรา 33
 2. บุคคลที่มีอายุ 18 – 59 ปี
 3. บุคคลที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หมอพร้อม
ข้อควรระวังหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 

หากมีประวัติการแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลให้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เฝ้าสังเกตอาการของตนเองหลังฉีด สังเกตอาการข้างเคียงเพราะวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นวัคซีนที่พึ่งคิดค้นอาจจะเกิดโอกาศเสี่ยงได้ง่าย

Copyright © 2021 Supported by