มาตรการเงินเยียวยาแต่ละครัวเรือน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันถือเป็นสถานการณ์วิกฤตที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้เร่งมือแก้ปัญหาด้วยการหาวิธีรับมือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศล็อคดาวน์ทั่วประเทศจึงทำให้หลายๆหน่วยงานต้องหยุดกิจการชั่วคราว ไม่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หรือแม้แต่ธุรกิจอื่นๆต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการในครั้งนี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เมื่อไม่นานมานี้ได้มีประกาศให้ประชานคนไทยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นโครงการลงทะเบียนลดค่าไฟทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลางปี 2564 จำนวน 27,566 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ช่วยบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนลดค่าไฟได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/  เริ่มตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 25643- กันยายน 2565 ในการรับสิทธินั้นท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ทางโครงการได้กำหนดไว้

โครงการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 

โครงการลงทะเบียนลดค่าไฟเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้มีการเยียวยาค่าจ่าย เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายต่างๆได้และเป็นโครงการช่วยบรรเทาภาระค่าน้ำ ค่าไฟ และยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดโครงการเงินเยียวยาให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง  ลงทะเบียนค่าไฟ 315 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือแม้แต่โครงการที่ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามต้องร่วมใจกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการข้อบังคับ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอร์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

คณะรัฐมนตรีได้มีการจัดโครงการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้านครหลวงให้ประชาชนแต่ละครัวเรือน เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ที่ทางโครงการได้กำหนดเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 25643- กันยายน 2565  โดยได้มีการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนลดค่าไฟ ดังนี้

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือน ต่อบิลค่าไฟในแต่ละเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปี ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าต้องไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษี) ต่อครัวเรือนและต่อบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ในกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท (รวมภาษี) จะไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการนี้ลงทะเบียนลดค่าไฟ
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีหลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ในเวลาถัดไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนดให้ กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. สามารถลงทะเบียนลดค่าไฟได้ที่ทางเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
xbascic9zqxpqghwfxij

ขอบคุณรูปภาพจาก thansettakij.com

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐมนตรีและการไฟฟ้านครหลวงได้มีมติเห็นชอบให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟ โดยแต่ละครัวจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนเท่านั้น และต้องมีค่าไฟฟ้าไม่เดิน 315 บาทจึงจะสามารถรับสิทธิเยียวยาค่าไฟฟ้า วิธีการลงทะเบียนมีดังนี้

 1. สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ เข้าสู่เว็บไซต์ที่โครงการได้กำหนด
 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือ เลขมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน
 3. กรอกข้อมูลบัญชีแสดงสัญญา
 4. กรอกชื่อ - นามสกุลของผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้านครหลวง
 5. กรอกที่อยู่ ( ทางระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัวเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า )
 6. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ลงทะเบียนให้ครบถ้วน
 8. กรอก E-mail ของผู้กรอกทะเบียน ให้ครบถ้วน
 9. ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้แน่ชัดจากนั้นกดปุ่มลงเบียน รอ SMS ยืนยันสิทธิจากโครงการ บาคาร่า
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้าสำหรับส่วนภูมิภาค

ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเสียสิทธิในการลงทะเบียน ลงทะเบียนลดค่าไฟ ผู้ที่สามรรถลงทะเบียนรับสิทธิได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น และสามารถลงได้เพียง 1 สิทธิ ต่อ 1 ครัวเรือน

 1. สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ เข้าสู่เว็บไซต์ที่โครงการได้กำหนด
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ
 3. กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครบถ้วน
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ลงทะเบียนให้ครบถ้วน
 5. กรอกกมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน
 6. กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าให้ครบถ้วน
 7. เลือกเดือน ตามบิลประจำเดือน
 8. กรอกข้อมูลเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือน
 9. ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดจากนั้นกดยืนยันสิทธิ ทางโครงการจะส่ง SMS ในการยืนยันสิทธิ
Copyright © 2021 Supported by