ยื่นภาษีออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เงินเดือน 

ยื่นภาษีออนไลน์ ประชากรไทยเริ่มอยู่ในยุคของวัยทำงานมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปีอีกด้วย การทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีเรื่องที่ต้องให้บริหารจัดการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ ภาษีและการทำงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานออฟฟิตหลายคนต้องเครียดกับหลายๆเรื่องและในขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือที่เรียกกันว่าไวรัสโควิด 19 เป็นการแพร่เชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้มีการปิดสถานที่ต่างๆ หน่วยงานหลายหน่วยงานต้องทำงานแบบ Work from home จึงทำให้หลายคนต้องมีการปรับตัว นี่จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลายหน่วยงานจำเป็นต้องให้บริการผ่านออนไลน์ไม่เพียงแต่แม่ค้าออนไลน์เท่านั้นที่ยังมีการเปิดให้บริการบริการต่างๆผ่านออนไลน์มากขึ้น เมื่อไม่นานมนี้ทางกรมสรรพากรได้มีประกาศให้ประชาชนสามารถยื่นภาษีปี 2565 ผ่านออนไลน์ได้ โดยการยื่นภาษีออนไลน์ท่านสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ที่ทางกรมสรรพากรได้ปรับระบบ E-FILING ให้มีระบบที่สามารถเข้ารับบริการได้ง่ายมากขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับยื่นภาษีออนไลน์

สำหรับบุคคลที่ต้องยื่นภาษีจะต้องเป็นบุคคลมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี โดยทางกรมสรรพากรได้มีการประกาศกำหนดการยื่นภาษีปี 2565 เริ่มต้นยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ที่ทางกรมสรรพากรกำหนดคือ www.rd.go.th เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการกรมสรรพากรได้ทำการพัฒนาระบบให้มีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นภาษีได้ด้วยตนเอง เงื่อนไขเบื้องสำหรับบุคคลธรรมนั้นท่านสามารถยื่นภาษีทั้งแบบที่ 1 คือ ภ.ง.ด.90 หรือผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับเช่น เงินปันผล แบบที่ 2 คือแบบ ภ.ง.ด.91 เป็นบุคคลที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงานหรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่ได้รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนทำเรื่องยื่นภาษีคือ

 1. หนังสือรองรับเงินเดือนจากนายจ้าง ซึ่งเอกสารนี้จะต้องเป็นเอกสารที่ระบุว่ามีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักค่าชำระกองทุนหรือเงินทุนต่างๆเท่าไหร่ต่อปี
 2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูครอบครัวหรืออุปากระผู้พิการ
 3. สำหรับผู้ที่ทำการลดหย่อนภาษีจะต้องมีเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อนำมาใช้ในการกรอกฟอร์มยื่นภาษี เช่น เบี้ยประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือลริการเป็นต้น
ปกเฟซภาษี0302 1แก้

ขอบคุณรูปภาพจาก www.khaosod.co.th

เรียนรู้วิธีการยื่นภาษีออนไลน์ 

การยื่นภาษีผ่านออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นภาษี 2565 ออนไลน์ท่านสามารถทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เว็บไซต์ www.rd.go.th โดยท่านสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการทางกรมสรรพากรจะแจ้งให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

 1. เข้าระบบ E-filing ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
 2. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรเว็บไซต์ rd.go.th จากนั้นเลือกปุ่ม ยื่นภาษีออนไลน์
 3. จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ สำหรับท่านใดที่ยังไม่สมัครบัญชีผู้ใช้งานท่านจะต้องสมัครสมาชิกก่อน
 4. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวประชาชน และตามด้วยรหัสผ่าน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ
 5. ทางกรมสรรพากรจะทำการส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ กรอกรหัส OTP ลงในช่องจากนั้นกดยืนยัน
 6. ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์ผู้มีภาษีบุคคลธรรมดา ท่านสามารถกดยื่นได้ทั้งแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี
 7. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ยื่นภาษี ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและข้อมูลอื่นๆให้ท่านตรวจสอบข้อมูลพร้อมระบุสถานะในปัจจุบันจากนั้นให้เลือกปุ่มถัดไป
 8. ระบบจะแสดงหน้ารายได้ของผู้ยื่นภาษี จากนั้นให้ท่านเลือกระบุข้อมูล
 9. ใส่รายละเอียดเงินที่ได้ทั้งหมด จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นให้ท่านกดบันทึกข้อมูล
 10. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดถัดไป
 11. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีในปี 2564 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม หากกรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วนแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้แน่ชัดแล้วกดยืนยันการยื่นภาษี

วิธีการลงทะเบียนก่อนเข้ายื่นภาษีออนไลน์

สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน ท่านจำเป็นที่ต้องทำการลงทะเบียนก่อน โดยการลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่นภาษี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเลขประตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดของท่าน ตามด้วยที่อยู่ของตัวผู้กรอกภาษี เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วทางระบบจะให้ท่านกำหนดรหัสผ่าน 8 หลักเพื่อเข้าสู่ระบบในการยื่นภาษีออนไลน์ สำหรับข้อมูลกรณีผู้ที่มีภาษีต้องยื่นชำระและไม่มีภาษียื่นชำท่านจะต้องทำตามขั้นตอนในการยื่นภาษีโดยการแจ้งข้อมูลต่างๆจะมีขั้นตอนดังนี้

 1. สำหรับกรณีที่ไม่มีภาษีต้องชำระ ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งผลการรับและหมายเลขอ้างอิง เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่น โดยกรมสรรพากรจะทำการส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. กรณีผู้ที่มีภาษีที่ต้องชำระ หากท่านใดต้องยื่นชำระภาษีท่านจะต้องเลือกวิธีกาชำระภาษีผ่าน
  E -payment

 

 

 

Copyright © 2021 Supported by