รู้ทันข่าวมาตรการควบคุมโรคแพร่ระบาด พร้อมรับวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19

อัพเดตมาตรการพื้นที่ควบคุมโรคแพร่ระบาด COVID-19

จากการอัพเดตล่าสุดจากที่ประชุมพบว่า มาตรการป้องกัน COVID-19 ล่าสุดมีบางพื้นที่ ที่ยังปรับลดความเข้มข้น เพื่อคลายปลดล็อกดาวน์บางกิจการให้กลับมาค้าขาย หรือเปิดให้บริการได้แล้ว ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นแล้วทาง ศบด. จึงยังไม่มีการประชุมยืนยันให้คลายล็อกทั้งประเทศ แต่มีการแบ่งเป็นพื้นที่ตามความเข้มงวดสุด จากเดิมที่มี 6 จังหวัด ให้เหลือเพียงแค่ 4 จังหวัดเท่านั้น นั่นคือจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พร้อมกับผ่อนคลายในบางที่โดยให้สามารถนั่งทางอาหารในร้านได้ แต่ 1 โต๊ะไม่เกิน 2 คน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด เพื่อการควบคุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

อย่างไรก็ตามในทุกพื้นที่ยังต้องระมัด ระวัง และปฏิบัติตัวกันอย่างเข้มงวด ด้วยจำนวนผู้ติดเชื่อที่ยังไม่ลดลง จึงยังต้องมีความข้มงวดในมาตรการการป้องกัน

ตรวจสอบช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ได้ที่ไหนบ้าง

ตรวจสอบช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ได้ที่ไหนบ้าง

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าตรวจสอบการรับวัคซีนได้ผ่านช่องทางต่างๆที่ทาง ศบด. ได้มีไว้เพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อให้ประชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังเพื่อให้ประชาชนได้กรอกแบบฟอร์มก่อนเดินทางไปฉีดวัคซีน

กรุงเทพมหานคร

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ที่มีอายุตั้งแต่18-59 ปี สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ผ่าน

สมุทรปราการ

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ในเว็บ https://bit.ly/3vxwghw หรือ www.spko.moph.go.th มีบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังนี้

รวมถึงประชาชนคนอื่นๆด้วยที่มีความเสี่ยงสูงก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด19 ได้ทันที

ควบคุมโรคแพร่ระบาด COVID-19

ชลบุรี

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซันได้ผ่าน Google Form บาคาร่า  บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังนี้

ภูเก็ต

ประชาชนทุกคนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซันได้ผ่าน เว็บไซต์ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com โดยแบ่งออกเป็นการขอรับวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ , สำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับองค์กรทุกภาคส่วน

Copyright © 2021 Supported by