อุทยานประวัติศาสตร์สถานที่โบราณของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีให้เลือกชมมากมาย ทั้งภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดเองโดยธรรมชาติ ทั้งยังมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบต่อกันมายาวนาน เป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกต่างก็ให้การยอมรับ ปราสาทพระนมรุ้ง สถานที่สำคัญเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ทั้งทะเล ภูเขา และสถานที่โบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ อุทยานทางประวัติศาสตร์นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและผสมผสานกับมนุษย์ได้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างกลมกลืน สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานหลายแห่งที่คนไทยได้อนุรักษ์ ดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมมายาวนาน ทั้งโบราณสถาน อุทยานทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมา ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ อาหาการกินและภาษาที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น เชื่อมโยงกันด้วยความเป็นไทย อุทยานสำคัญของประเทศไทยนั้นมีหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นปราสาทพนมรุ้ง ( อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง )  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอีกมามาย เป็นเมืองโบราณและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำคัญในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ความเชื่อ ของปราสาทหิน พนม รุ้ง เป็นคุณค่าทางจิตใจของใครหลายๆคน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวโบราณที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย อุทยานเก่าแก่แห่งนี้เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองเก่าแก่และยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทพนมรุ้ง ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 ภายในของอุทยานเป็นที่ตั้งของพระราชวังเก่าแก่ เป็นศาสนสถานและเป็นโบราณสถานที่อนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมมายาวนาน โดยมีคูเมืองและกำแพงเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ประตูเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมรอบกำแพงเมือง ปราสาทหิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอุทยานที่มีงานสถาปัตยกรรมโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยนั้น ถือเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปวัฒนธรรมสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรไทยและการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ พุทธประติมากรรมของสุโขทัยนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดความงามของศิลปะไทย มีเอกลักษณ์ที่มีความอ่อนช้อย รวมไปถึงพุทธโบราณขนาดใหญ่เป็นอุทยานที่มีสิ่งก่อสร้างถึง 70 เมือง

ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl3rylzavdwqvmjgzlze0mtk4mtcvnja2odqylmpwzw==

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.sanook.com

โบราณสถานประจำโคราช อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย  

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดโคราช ปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีประติมากรรมเก่าแก่ของเขมร ปราสาทพนมรุ้ง ทั้งยังมีจารึกภาษาเขมรที่ถูกจารึกไว้ตามกำแพงเมืองอีกด้วย ปราสาทหินพิมายถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เป็นปราสาทหินที่บ่งบอกถึงศิลปะและวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขมร ประสาทหินพิมายเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหินขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุขอมและยังมีต้นแบบมาจากปราสาทนครวัดของประเทศกัมพูชาอีกด้วย มีผังเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยคูน้ำ มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ มีแปลนเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ปราสาทหิน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในอุทยานมีสถานที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นเกี่ยวกับความเป็นมา วัฒนธรรม และโบราณวัตถุต่างๆที่ถูกค้นพบ สถานที่สำคัญที่ 2 คือ โบราณสถานที่มีสิ่งประติมากรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น ประติมากรรมรูปสิงค์ระเบียงคด บาคาร่า ปรางประธานและอีกมากมาย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย

ปราสาทหินทรายสีชมพูอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพระนมรุ้ง 

ปราสาทพระนมรุ้งเป็นปราสาทหินที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพแกะสลัก และสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นโบราณสถานของศาสนาฮินดู เปรียบเสมือนสถานที่ประทับของพระศิวะ ภายนอกปราสาทล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์ภายนอกสวยงาม เป็นปราสาทที่มีประกฎการณ์ทางธรรมชานติที่น่าอัศจรรย์โดยจะเกิดขึ้นทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พระอาทิตย์ ขึ้น ที่ ปราสาท พนม รุ้ง ทั้งยังเป็นประสาทหินที่มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งที่ในประเทศไทย วัฒนธรรมเก่าแก่ที่ผสมผสานไปด้วยภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา ไม่ว่าใครที่ได้ไปเที่ยวต่างก็ประทับใจ อุทยานปราสาทพนมรุ้งมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นมรดกโลกที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

อดีตราชธานีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ได้รู้จักกับปราสาทพนมรุ้งกันไปแล้วต่อไปเรามารู้จักกับอุทยานเก่าแก่ที่สมัยก่อนเคยเป็นราชธานีของสยามไทย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทธยาเป็นอดีตราชธานีที่ถูกสร้างขึ้นมายาวนาวราว 417 ปี เป็นอุทยานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย เป็นแหล่งรวมอารยธรรมเก่าแก่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่และความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ภายในอุทยานนั้นมีโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ และพระราชวังโบราณในสมัยอยุธยา เป็นเขตอยุทยานที่มีแม่น้ำสำคัญถึง 3 สาย แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำทั้ง 3 สายเป็นแม่น้ำที่คอยล่อเลี้ยงชาวอยุธยาในสมัยก่อน ปราสาทหิน ภาษาอังกฤษ มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ อำเภอนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา เป็นอุทยานอีกหนึ่งที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมความเป็นไทย เป็นมรดกโลกที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โบราณสถานที่มีสิ่งน่าดึงดูด และน่าสนใจมากมาย

Copyright © 2021 Supported by