ต้นยางนาไม้ยืนต้นเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อนุรักษณ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนนั้นเป็นวิถีชีวิตแบบเกษตรกรและยังเป็นอาชีพหลักที่ล่อเลี้ยงคนไทยมายาวนาน อาชีพเกษตรกรไทยเป็นอาชีพที่เน้นการเพราะปลูกเพื่อเลี้ยงและหารายได้เสริมด้วยวิธีการเลี้ยงปสุสัตว์ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกพืชทำไร่ ทำนาเพื่อเลี้ยงชีพและยังส่งออกสินค้าทางเกษตรเพื่อหารายได้ รายได้หลักของประเทศไทยนั้นเป็นรายได้ที่มาจากการค้าขายและการส่งออกสินค้าของเกษตรเป็นหลัก เช่น ข้าว ยางพารา ต้นยางนา และพืชผักต่างๆ อาชีพเกษตรเป็นอาชีพอิสระ ที่เราสามารถเป็นนายตนเอง ทั้งยังได้อยู่กับธรรมชาติ วันนี้เราจึงอยากแนะนำต้นไม้ยืนต้นอีกหนึ่งชนิดที่เป็นทั้งสมุนไพรและเป็นต้นไม้ยืนต้นที่สร้างรายได้มากมายให้กับเกษตรกร นั้นก็คือ ต้นยางนาเป็นสมุนไพรและพรรณไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ เป็นพรรณไม้ที่สามารถปลูกได้กับสภาพดินทุกชนิด มีความสูงประมาณ 50 เมตร  สามารถขยายพันธุ์พืชได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ส่งออกไปยังทั่วโลก ราคาต้นยางนา อายุ 20 ปี และเป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนาน

ทำความรู้จักกับต้นยางนา

อย่างที่หลายคนทราบประเทศมียางพาราเป็นสินค้าส่งออกหลักที่ส่งออกต่างประเทศและยังเป็นพรรณไม้ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกร โดยต้นยางนา ราคานั้นเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีความสูงถึง 50 เมตรจัดเป็นต้นไม้ยืนต้นอีกหนึ่งชนิดที่มีความสูงที่สูงมากและยังเป็นต้นไม้ที่มีระยะผลัดใบที่สั้นหรือบางปีอาจจะไม่มีการผลัดใบ รอบต้นมีเปลือกเป็นสีเทา เนื้อหยาบ ด้านในเนื้อไม้เป็นสีแดง สามารถทำการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เป็นต้นไม้ยืนต้นทีมีพุ่มกลมทึบ สามารถปลูกได้ในทุกสภาพดินและทนแดดปลูกได้กลางแจ้ง ในส่วนต่างๆของต้นยางนานั้น

  1. ใบยางนา เป็นพันธุ์พืชที่เป็นชนิดใบเดี่ยว ใบมีความกว้างประมาณ 6-14 เซนติเมตรและมีความยาว 12-25 เซนติเมตรลักษระภายนอกของใบมีลักษณะคล้ายรูปไข้ เนื้อใบหนา ก้านใบยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตรเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่และมีรอยแผลตามกิ่ง
  2. ดอกยางนามีขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นช่อตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง มีช่อละ 4-5 ดอก มีสีชมพูอ่อนดอกของต้นยางนาจะออกดอกช่วงฤดูร้อนของทุกปีหรือออกในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่มอบสีสันสวยงามในช่วงฤดูร้อน
  3. ผลยางนา มีลักษระเป็นกระสวยที่มีขนาดความยาวประมาณ 2 เซนติเมตรผลยางนามีสีแดงอมพูและในช่วงที่ผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล สามารถนำเมล็ดไปทำการเพาะปลูกต้นยางนาได้เพราะต้นยางนาเป็นพรรณไม้ยืนต้นที่สามารถเพาะพรรณไม้ได้โดยวิธีการเพาะเมล็ด ผลยางนาจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกปี
  4. น้ำมันยางนา เป็นน้ำยางที่เกิดจากการเจาะเข้าไปในลำต้นของต้นยางนา ราคา สามารถนำน้ำมันจากต้นยางนามาผลิตแทนน้ำมันไบโอดีเซลได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน โดยเฉพาะเครื่องรถไถนาที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้งาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและยังสามารถส่งออกเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ที่สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรมากมาย
adca88f7i666acab9kac8

ขอบคุณรูปภาพจาก komchadluek

ประโยชน์ของต้นยางนา

ต้นยางนาเป็นต้นไม้ยืนต้นที่สามารถนำมาเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคได้ และยังมีประโยชนที่สามารถนำน้ำยางนามาผลิตแทนน้ำมันไบโอดีเซลได้อีกด้วย อย่างที่กล่าวมาข้างต้น บาคาร่า นั้นเป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาเป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรค เช่น การต้มเปลือกต้นยางนาทานเพื่อบำรุงร่างกาย เมล็ดไม่ได้มีไว้เพียงการเพาะปลูกอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำมาต้มใส่เกลือเพื่อใช้แทนยาสีฟันได้อีกด้วย ต้นยางนาเป็นราชาต้นไม้ที่มีสรรพคุณและปะโยชน์มากมายหลายอย่าง ทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร แต่อย่างไรก็ตามยาสมุนไพรทุกชนิดต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เสมอ ราคาต้นยางนา อายุ 20 ปี สามารถส่งออกสินค้าเพื่อสร้างรายได้ และยังเป็นพรรณไม้ที่คอยสร้างระบบนิเวศน์ของป่าให้อุดมสมบูรณ์ ถือเป็นแหล่งรวมสารอาหารและพลังงานของระบบนิเวศน์ ทำให้เกิดคุณค่ามากมายเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยืนต้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงอยู่กับเกษตรกรไทย

การสร้างรายได้ด้วยต้นยางนา

น้ำมันจากต้นยางนานั้นสามารถผลิตแทนน้ำมันไบโอดีเซลได้ ดังนั้น ต้นยางนา ราคา เกษตรกรจึงสามารส่งออกน้ำมันยางนาเพื่อสร้างรายได้ ต้นยางนาสามารถเจาะน้ำมันได้เมื่อมีอายุประมาณ 15-20 ปี โดยต้นยางนา 1 ต้นสามารถเจาะน้ำมันได้ถึง 500-600 มิลลิลิตร โดยมีวิธีการเจาะง่ายๆเพียงใช้สว่านไฟฟ้าเจาะต้นยางนาเฉียงขึ้น 45 องศา เจาะห่างจากพื้นดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15-20 เซน จากนั้นให้ทำการนำขวดพลาสติกที่ต่อสายยางเป็นจุดเสียบกับบริเวณที่ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะ จากนั้นนำดินน้ำมันปิดเพื่อไม่ให้สายยางและขวดน้ำหลุด ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน เพื่อไม่เป็นการทำลายระบบนิเวศและสร้างปัญหาภาวะโลกเราจึงต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ เพื่อไม้ให้ป่าแห้งแล้งจนทำลายระบบนิเวศน์ต่างๆเราจึงต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

Copyright © 2021 Supported by