ทำไมคนไทยจึงต้องลงทุนในตลาดหุ้น

สภาพการเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันนั้นหลายคนคงทราบดีว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นถือเป็นสภาวะด้านเศรษฐกิจที่ไม่คงที่นัก มีทั้งขาขึ้นและขาลงไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงที่เศรษฐกิจไทยเริ่มเติบโตเต็มที่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่วงฟองสบู่และไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเกิดปัญหาวิกฤติทางด้านการเงินอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดปัญหาเป็นวงกว้างทั้งการค้าคมนาคม การค้าขายกับชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวเกิดวิกฤติอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นบริษัทปิดตัวไปหลายแห่ง เกิดวิกฤตห้างร้างรวมถึงประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันตั้งแต่ระดับร่ำรวยจนถึงระดับยากจน ล้มละลายได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันทำให้คนไทยหลายคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อที่จะได้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของตนเอง ทั้งค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูงมาก ซึ่งจากประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นทำให้คนไทยเกิดแนวคิดในการหารายได้ของคนตนเอง

คนไทยได้เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดไปตามสภาพการเป็นอยู่ หลายคนเริ่มหันมาสนใจหารายได้จากการสร้างคอนเทนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงสินค้าออนไลน์ เปิดช่องยูทูปเพื่อหายรายได้และเริ่มอยากจะมีธุระกิจเป็นของตัวเอง เมื่อหลายคนคิดแบบเดียวกันมากขึ้นก็ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่สูงมากเช่นเดียวกันและยังเกิดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก นั้นก็คือ การร่วมเป็นเจ้าของกิจการกับบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ การลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเอง

ตลาดหุ้นคืออะไร

ตลาดหุ้นคืออะไร

            ตลาดหุ้น คือ หุ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งรวมของบริษัทหลายๆบริษัทที่ได้เข้าร่วมทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจในการลงทุนซึ่งเราเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า นักลงทุน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้เข้าร่วมการลงทุนและบุคคลเหล่านี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่จะร่วมถือหุ้นของบริษัทต่างๆด้วย ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทนั้นด้วยเช่นกัน  ดังนั้น การลงทุนในตลาดหุ้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินในระยะยาวที่ผู้ลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงหรือสามารถป้องกันการขาดทุนที่เกิดจากระดับเงินเฟ้อที่สูงได้ ตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์จึงจัดตั้งขึ้นในระบบพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหุ้นนั้นเป็นแหล่งรวมสินค้าของนักลงทุนมากมายและมีหลากหลายแบ่งแยกประเภทตามสินค้าที่นักลงทุนหลายๆคนสนใจที่จะลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งศูนย์กลางการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ บาคาร่าออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินในตลาดลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งยังรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายนั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสนับสนุนการระดมเงินทุนระยะยาวของธุระกิจต่างๆก็สามารถแยกออกได้ตามขนาดของการระดมทุนของธุรกิจ หรืออาจจะเป็นการจดทะเบียนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนธุรกิจของนักลงทุนไม่ว่า การระดมทุนในการตีตลาดทุนของธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาศในการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการนั้นเอง

บทบาทหน้าที่ของตลาดหุ้น

บทบาทหน้าที่ของตลาดหุ้น

ประเภทของหุ้นตราสาร

 

Copyright © 2021 Supported by