ช้อปดีมีคืน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงซบเซา เพราะหลายประเทศต้องเจอกับปัญจำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงหน่วยงานหลายหน่วยงานต้องชะงักและหยุดกิจการทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่มีรายได้น้อยลง แรงงานหลายพื้นที่ถูกยกเลิกการจ้างงาน แม้แต่กิจการเล็กบางกิจการก็ต้องหยุดการขาย สถานการณ์เหล่านี้เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประเทศไทยเองก็กำลังเจอกับปัญหาเช่นเดียวกับประเทศอื่น กิจการหลายกิจการต้องปิดตังลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ทางรัฐบาลจึงต้องเร่งหาวิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อเดือนและเพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาอยู่ในสถารการณ์ปกติโดยเร็ว ปัจจุบันทางรัฐบาบได้มีการประกาศโครงการเงินเยียวยามากกว่า 5 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้คือโครงการช้อปดีมีคืน หรือ ช้อปดีมีคืน 65 โครงการเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้น โครงการเหล่านี้ล้วนจัดทำขึ้นเพื่อประชาชนคนไทย

โครงการน้องใหม่ โครงการช้อปดีมีคืน

โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลไทยจัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบยื่นลดหย่อนภาษีได้โดยโครงการการยื่นภาษีปี 65 นี้หรือ โครงการช้อปดีมีคืน 65 ท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยได้แบบบุคคลธรรมดาและยังมีกำหนดการเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนที่สามารถซื้อสินค้าแล้วนำใบกำกับภาษีมายื่นได้นั้นคือ 30,000 บาท/คนใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินได้เพื่อหักลดหย่อนภาษีในปี 2565 สำหรับเงื่อนไขของโครงการนี้มีดังนี้

 1. ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT
 2. ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มเติมรูปแบบจากการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี
 3. ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2565 เท่านั้น
 5. สำหรับร้านค้าที่สามารถใช้จ่ายได้จะต้องจดทะเบียนภาษี ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์
 6. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 บริบูรณ์
ช้อปดีมีคืน

ขอบคุณรูปภาพจาก www.thansettakij.com

ทำความเข้าใจกับสินค้าที่ร่วมโครงการ

สำหรับร้านค้า บาคาร่า ที่ร่วมรายการนั้นไม่ใช่ทุกร้านที่จะสามารถใช้จ่ายหรือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ท่านจะต้องตรวจสอบก่อนเสมอว่าร้านใดที่ร่วมโครงการบ้าง แต่สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดเท่านั้น หลังจากซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้าที่ร่วมโครงการทุกครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา 2565 เพื่อลดหย่อนภาษีได้ สำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการคือ

 1. ร้านค้าที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการจะต้องจดลงทะเบียน VAT ที่สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน ร้านค้าออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าอื่นๆต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
 2. สำหรับหนังสือ จะต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนจึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็น E-Book ทุกประเภทยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 3. สินค้า OTOP จะต้องเป็นสินค้าที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถลดหย่อนภาษีได้
 4. ยาสูบ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 5. ค่าสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 6. ผู้ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

โครงการเงินเยียวที่กำลังจะประกาศใช้ในปี 2565

โครงการที่กำลังจะมีการประกาศรายละเอียดในขณะนี้คือ โครงการช้อปดีมีคืนและโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เป็นการขยายเวลาโครงการคนละครึ่งเนื่องจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2654 ทางรัฐบาลจึงได้มีการประกาศรายละเอียดโครงการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน รวมเป็นระยะ 2 เดือนเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีตั้งแต่เฟส 1 แต่สำหรับเฟส 4 ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดหากมีความเป็นได้อาจจะเริ่มลงทะเบียนประมาณเดือนมีนาคม วิธีการลงทะเบียนมีดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
 2. คลิกช่องสีเหลือง ลงทะเบียนรับสิทธิเมื่อกดเข้าหน้าเว็บจะขึ้นข้อความสีแดงสำหรับประชาชน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล
 4. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ เลขหลังบัตรประชาชน
 5. กรอกข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด
 6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเพื่อรอรหัส OTP
 7. กรอกข้อมูลอาชีพ ข้อมูลส่วนตัวที่จะใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเท่านั้น
 8. สำหรับข้อมูลที่ใช้พิจารณาเกณฑ์ในการลงทะเบียนจะมี อาชีพ ลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือธุรกิจส่วนตัว ส่วนสุดท้ายจะเป็นรูปแบบรายได้ รายเดือนหรือรายปีต้องระบุข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อการตรวจสอบ
 9. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วโครงการจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กรอกข้อมูลเมื่อได้รับรหัส OTP แล้วให้กรอกหน้าเว็บไซต์พร้อมยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
 10. หากผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิในโครงการ
 11. เมื่อได้รับสิทธิให้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังพร้อมผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิโครงการ
Copyright © 2021 Supported by