ศึกษาชุดตรวจ ATK เตรียมรับมือกับโรคระบาดไวรัสวิด 19

จากสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสวิด 19 ในปัจจุบันถือเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ควบคุมได้ยาก ทั้งยังเป็นโรคระบาดที่สามารถติดได้ง่ายมากกว่าไวรัสชนิดอื่น เป็นโรคระบาดที่สามารถติดได้จากทางเดินหายใจ และยังส่งผลร้ายแรงกับปอดโดยตรงจึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงมากในขณะนี้ทางกรมอนามัยโลกได้มีการประกาศให้เริ่มกระจายวัคซีนให้แต่ละประเทศฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกายและได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคเพื่อให้ประชากรทั่วโลกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ละโรงพยาบาลเริ่มมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นเนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถกลายพันธุ์จากเชื้อกำเนิดและยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายมากขึ้น หากคนไข้ท่านใดที่ได้รับวัคซีนครสโดสแล้วหากได้รับเชื้อก็สามารถรักษาและตรวจผลได้ด้วยที่ตนเอง วิธีการตรวจเชื้อสามารถตรวจได้จากชุดตรวจ ATK สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือหากเพื่อความแน่ใจสามารถตรวจที่โรงพยาบาลแบบ RT-PCR เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือทุกคนจะต้องมั่นสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ หากมีความผิดปกติควรติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

ทำความรู้จักกับชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit

การตรวจหาเชื้อโควิดแบบชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit หรือ ATK เป็นการตรวจที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองและสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ตามร้านยาสามัญใกล้ๆบ้าน ชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการน่าสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ หากท่านใดที่ทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองควรศึกษาข้อมูลการใช้งานให้ครบถ้วนเพื่อผลตรวจจะไม่คลาดเคลื่อนและเกิดข้อผิดพลาด ห้ามเอามือจับสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยควรแยกตัวและแยกของเครื่องใช้ของตนเองออกจากผู้อื่นเมื่อทราบว่าตนเองเป็นผู้เสี่ยงสูงและตรวจ ATK ซ้ำทุกๆ 3-5 วัน ขั้นตอนเบื้องต้นของชุดตรวจ ATK มีดังนี้

  1. เคลียร์จมูก สั่งน้ำมูกก่อนทำการ Swab
  2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ก่อนจับชุดตรวจ
  3. ใช้ไม้ Swab ที่มาพร้อมกับชุดเพื่อเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกเงยหน้าประมาณ 45 องศา จากนั้นแยงเข้าไปในโพรงจมูกช้าๆ แยงเข้าไปลึกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว หมุนๆอย่างน้อย 5 รอบ หรือประมาณ 5-10 วินาที
  4. แยงจมูกอีกข้างโดยทำวิธีเดียวกันกับฝั่งแรก หมุนๆประมาณ 5-10 วินาที
  5. เมื่อเก็บสารคัดหลั่งเรียบร้อยให้นำไม้ Swab ลงไปเก็บในหลอดที่มีน้ำยาสกัดจากนั้นหมุนไม้ 5 ครั้งเพื่อให้สารคัดหลั่งสัมผัสกับน้ำยามากที่สุด จากนั้นนำไม้ Swab ออกและปิดด้วยจุกหลอดหยด
  6. ชุดตรวจจะมีหลุมเพื่อให้หยอดน้ำลงโดยให้หยอดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจแต่ละชนิดกำหนดและเมื่อหยอดเสร็จแล้วน้ำยาจะไหลไปตามแผ่นกรองรอผ่านผลประมาณ 15-30 นาที
how to use rapid antigen test 2

ขอบคุณรูปภาพจาก www.cigna.co.th

Real-Time PCR การ Swab ผลในห้องแล็บ

วิธีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ชนิด บาคาร่าออนไลน์ Real-Time PCR หรือชนิด RT-PCR เป็นการตรวจหาเชื้อผ่านห้องแล็บของโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและโพรงจมูกซึ่งวิธีการตรวจหาเชื้อชนิดนี้ต่างจากตรวจแบบชุดตรวจ ATK เพราะมีความแม่นยำมากกว่าแต่ต้องรอผลนานกว่าโดยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการหาเชื้อการตรวจเชื้อวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการชัดเจน เช่น มีไข้ เจ็บคอ ผู้ที่ไม่มีอาการแต่อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงหรือผู้ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก เนื่องจากต้องวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อความแม่นยำจึงใช้เวลาในการวินิจฉัยเชื้อนาน การตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เป็นวิธีการตรวจที่ทางกรมอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำเนื่องจากสามารถตรวจหาเชื้อได้แม่นยำสูงถึงแม้เชื้อจะมีปริมาณน้อย สำหรับท่านใดที่มีผลเป็น Negative ควรสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ กักตัว 14 วันเพราะอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงหากเริ่มมีอาการผิดปกติให้ทำการตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลทันทีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต้องแยกตัวจากครอบครัวทันที

วิธีอ่านผลตรวจชุดตรวจ ATK

วิธีการตรวจ ATK เป็นวิธีการตรวจที่ใช้เวลาเพียง 15-30 นาทีเท่านั้นสำหรับผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มผู้เสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องเดินทาง หรือผู้ที่มีคนใกล้ชิดมีผลเป็นบวกหากตรวจ ATK รอบแรกผลเป็นลบให้ท่านตรวจซ้ำทุกๆ 3-5 วันกักตัวให้ครบ 14 วันหรือเพื่อความมั่นใจให้ท่านไปตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพราะเป็นวิธีตรวจที่มีความแม่นยำสูง วิธีกำจัดชุดตรวจ ATK ที่ถูกต้องควรนำชุดตรวจที่ใช้แล้วแยกทิ้งขยะอันตรายแช่แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำใส่ถุงขยะและปิดปปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะประเภทขยะติดเชื้อ หากท่านใดที่มีถุงขยะติดเชื้อท่านสามารถทิ้งใส่ขวดน้ำใส่น้ำยาฟอกขาวแล้วปิดปากถุงให้สนิทก่อนเขียนหน้าถุงว่าเป็นขยะอันตราย สำหรับวิธีการผ่านผลตรวจชุดตรวจ ATK คือ

  1. ให้สังเกตที่ชุดตรวจหาดขีดสีแดงขึ้นเฉพาะแถบ C หมายถึงผลเป็น Negative แปลว่าไม่ติดเชื้อ
  2. ให้สังเกตที่ชุดตรวจขีดสีแดงขึ้น 2 แถบ T และ C หมายถึง Positive แปลว่าติดเชื้อ
  3. ในกรณีที่ไม่ปรากฎแถบใดแถบหนึ่งแต่มีอาการแนะนำให้ตรวจที่โรงพยาบาลทันที
Copyright © 2021 Supported by