ความเป็นมาของดาบคะตะนะ หรือ ดาบคาตานะ

คาตานะ เป็นดาบญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นดาบที่มีความคมอยู่ด้านเดียว ใช้ประโยชน์ในด้านการฟัน การตัด วิธีการผลิตดาบชนิดนี้คือการเอาโลหะมาเผา และมีการตีแผ่มากกว่าหนึ่งเพื่อให้ได้ดาบที่แข็งแรง และมีความคมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด คาตานะ

ในยุคเอโดะ ดาบเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิบูชิโด เป็นจริยธรรมของนักรบที่ต้องยึดถือกันและเป็นแนวทางปฏิบัติกันมายาวนาน  หากจะพกดาบได้จะต้องเป็นนักรบเท่านั้น  เพราะจะถือว่าดาบที่เหล่านักรบพกอยู่นั้น เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจของตระกูล และดาบนั้นจะต้องมีการสิบทอดเป็นมรดกให้กับรุ่นต่อๆไปอีกด้วย ความสำคัญของดาบซามูไรนั้นถือเป็นดาบที่ได้นำมาทำเป็นอาวุธใช้มาอย่างยาวนาน จนกระทั่งมีการนำปืนเข้ามาใช้ จึงกลายเป็นว่าใช้ปืนเป็นอาวุธหลักแทน

ความโดดเด่นของดาบคาตานะ

คาตานะเป็นดาบคมเดียวมีบทบาทที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงท้ายยุค มูโรมาชิ จนถึงปลายยุค เอโดะ เนื่องจากปลายยุคมูโรมาชิ สู่ยุคโมโมยามะ เป็นยุคที่เกิดสงครามในกลางเมือง ที่เรียกว่า ยุคเซนโกคุจิได เป็นยุคแห่งการรบ โดยมีตระกูลใหญ่ในแต่ละตระกูล เกิดจากการรวมตัวตระกูลย่อยเพื่อนำกองกำลังทหารจะนวนมาก เพื่อทำให้การรบเกิดขึ้น หลังจากได้บทเรียนจากที่มองโกลบุกญี่ปุ่น ดาบคาตานะได้มีบทบาทในการรบในครั้งนี้ ทำให้การรบครั้งรี้ได้เปรียบในการรบเกิดขึ้นจาพลซามูไร ได้เดินเท้าที่เรียกว่า อาชิการุ ได้ดัดแปลงพัฒนาดาบ ทาชิ ตัดให้สั้นลงเพื่อการคล่องตัวในขณะรบบนพื้นดิน ในยุคหลังๆ ช่างได้ตีดาบจึงหันมาตีดาบที่มีความยาวอย่างมากให้สั้นลงและมีความโค้งของสันดาบตรงขึ้นแทนที่ในภายหลังจึงมีชื่อเรียกใหม่นั่นคือดาบคาตานะนั่นเอง

การนำเข้าของดาบญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย

การนำเข้าของดาบญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย

การนำเข้าของดาบญี่ปุ่นคาตานะมีการนำเข้ามาเริ่มเมื่อสมัยอยุธยา หรือถ้าเปรียบกับสมัยของทางญี่ปุ่นนั่นคือสมัยเอโดะ จากการติดต่อค้าขาย ในขณะที่ญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาง ไม้กฤษณา หรือรวมถึงพืชพันธุ์เช่นน้ำกุหลาบ พริกไทย ในอดีตมีการตั้งหมู่บ้านของชาวญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทย ในอดีตมีชาวญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวญี่ปุ่นได้มาตั้งรกรากเป็นอย่างมากในสมัยนั้น  และการเดินทางของชาวญี่ปุ่นที่มาในอยู่ในประเทศไทยนั้นได้นำสิ่งสำคัญที่ติดตัวมาด้วยหนึ่งอย่างนั่นคือดาบซามูไร  และในเวลาต่อมาซามูไรเหล่านี้ได้กลับกลายเป็นทหารอาสาของญี่ปุ่นในเวลาต่อมา

ยุคสมัยของดาบซามูไร แบ่งออกได้กี่ยุค มาดูกันเถอะ 

ทุกช่วงสมัยจะต้องมีความเป็นมาดาบคาตานะก็เช่นกัน หนึ่งในดาบซามูไรที่นำมาใช้สู้รบในญี่ปุ่นมากที่สุด ดาบซามูไรไม่ได้มีเพียงคาตานะเท่านั้นยังมีอรกหลายชื่อในยุคนั้น ความเป็นมาของดาบซามูไรในก็จะมีการแบ่งยุค มาดูกันว่าดาบซามูไรแบ่งได้กี่ยุค และแต่ละยุคเป็นอย่างไร

1.ยุคดาบโบราณ ก่อนพุทธศักราช 1443 เป็นยุคที่ดาบของอานากูนิ เป็นยุคที่มีถุงเหล็กเนื้อดีเกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยนารา

2.ยุคดาบเก่า ราวในปีพุทธศักราช 1443-2073 ถือเป็นการกำเนิดยุคทองของดาบซามูไร หากจะเทียบกับประวัติศาสตร์ไทยว่าเกิดขึ้นในสมัยใดนั่นก็ราวสมัยทวารวดี จนถึงสมัยสุโขทัย ความเป็นมาของดาบนี้ มีที่มาที่ถือเป็นมรดกตกทอดมาจากดาบชชั้นยอดที่ชื่อ ซามูเนะ

3.ยุคดาบใหม่ เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2197-2410 เป็นช่วงเดียวกับศิลปะสมัยอยุธยา แต่อยู่ในต้นสมัยรัตโนโกสิทนร์หากเทียบกับประเทศไทย หรือสมัยในญี่ปุ่นเรียกกันคือสมัยเอโดะ

4.ยุคดาบสมัยใหม่ ในราวปีพุทธศักราช 2411 จนถึงปัจจุบัน ยุคดาบที่ทหารถือมากที่สุด นั้นถือกำเนิดการผลิตมาจากดาบญี่ปุ่น ถูกใช้มากที่สุดในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2

Copyright © 2021 Supported by