รับราชการอาชีพในฝัน กองคัดสรรบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก

 

เมื่อตอนยังเด็กทุกคนต้องเคยถูกถามด้วยคำถามที่คุ้นหูกันเกือบทุกคนอย่างแน่นนอนว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร ? และจำนวนไม่น้อยเหลือที่เดียวที่ต้องเขียนเรียงความส่งคุณครูในหัวข้อเรื่อง อาชีพในฝัน ซึ่งส่วนใหญ่ของว่าจะเป็นทั้งเด็กหญิง หรือ เด็กผู้ชายก็ตาม แต่ก็อยากจะเป็น ทั้งคุณหมอ คุณครู ตำรวจ และ ทหารเองก็ตาม และอาชีพอื่นๆที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง จะเห็นได้โดชัดเจนเลยว่าประเทศเราถูกวางค่านิยมให้รับราชตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆเลย ทำให้หลายคนที่มีอาชีพในฝันเป็นอาชีพรับราชการ กองคัดสรร จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ

รับราชการในกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก

หลายคนยังสงสัยว่า กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความสำคัญอย่างไร ทำไมใครๆหลายคนถึงสมัครใจพร้อมใจ เข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารบก  โดยที่มาที่ไปคือหน่วยงาน กองคัดสรร นั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาให้ขึ้นตรงกับ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามอัตราเฉพาะกิจ 4100 ตามคำสั่งของ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อ 2552 เดือน มิถุนายน รับราชการก็มีหลายสาขามีหลายตำแหน่ง หลายกระทราง ทบวง กรม ที่หลายคนทั้งจบหลักสูตรที่ตรงสายเฉพาะทางบ้าง เรียนเทียบบ้าง ต่างก็สนใจและขวนขวาย ตั้งใจสมัครสอบราชการ กองคัดสรร ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนตัดสินใจ เข้ามาสอบคัดเลือกเพื่อหวังอยากจะเข้ารับราชการ ด้วยอาชีพราชการนี้ แม้ไม่ได้มาซึ่งค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงกว่างานเอกชนทั่วไป แต่ด้วยสวัสดิการรัฐ แล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่หลายคนยอมแลกมาซึ่งได้เข้ารับราชการนั่นเอง นอกเสียจากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ก็มีอีกหนึ่งเหตุที่ กองคัดสรร นั้นมีที่นิยมจากผู้เข้าสอบคือ ตำแหน่งหน้าที่ ในส่วนนี้ถือเป็นเกียรติแก่วงค์ตระกลู ด้วยความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า การรับราชกาล มียศตำแหน่งเป็นค่านิยมลำดับต้นๆของประเทศไปแล้ว และยังปลูกฝังกันอยู่บ้างในยุคปัจจุบัน

รับราชการในกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก 

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารหลายตำแหน่งตามคุณสมบัติของผู้เข้าสอบทหารยกตัวอย่างตามข้อมูลด้านล่างให้ได้ลองเลือกเข้ามาสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกัน

ซึ่งกำหนดการการรับสมัครคัดสรรของ กอง คัด สรร กรม ยุทธ ศึกษา ทหาร บก  ที่เคยแจ้งเปลี่ยนเป็น ไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิดในปัจจุบันและเพื่อป้องกันโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้ขอให้ติดตามข่าวสารการสอบ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก ทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร 0-2241-4037

วิธีการเดินทางไปกองคัดสรร

การเดินทางไปยัง กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก นั้นก็แสนจะสะดวกสบาย โดยกองคัดสรร นั้นตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41 ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กทม. สังเกตโดยง่ายคือใกล้กับ ตรงข้ามแยกถนนระนอง 2-พระราม 5 สายเรือเขียวไข่กา สายเรือเกียกกาย โดยสามารถเดินทางโดยสาร ขนส่งสาธารณะต่างๆได้ตามที่คุณสะดวกดังนี้ รถไฟใต้ดิน (MRT) สถานี รถไฟใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล MRT BLUE LINE  รถบัส 117 , 116(ปอ.) , 44 , 44(ปอ.) , 522 ขอควรระวังจาก กองคัดสรร คืออยากให้ระวังมิจฉาชีพชอบแอบอ้างว่าเป็นบุคคลที่รู้จักเจ้าหน้าที่ หรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบ หรือในตำแหน่งอื่นๆได้ โดยแลกกับค่าตอบแทน ซึ่ง กองคัดสรร แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางกองคัดสรร ไม่มีนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเป็นการทุจริต ให้รับทราบทั่ว ถึงกัน

 

 

Copyright © 2021 Supported by