กระทรวงพลังงาน ความปลอดภัยของการจราจรในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงานและยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรวัยทำงานที่มีอัตราสูงเป็นอันต้นๆของประเทศ ในตัวเมืองของแต่ละจังหวัดนั้นมักจะเกิดปัญหากระจราจรอยู่เสมอวัยทำงานหลายคนหันมาให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ทั้งยังเป็นการลดปัญหาความแออัดบนขนส่งสาธารณะ และไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าเพื่อขึ้นรถเมล์ จากประการณ์การเคยใช้บริการขนส่งสาธารณะนั้นค่อนข้างที่จะวุ่นวายและมีความปลอดภัยที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่หลายๆคนหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางแทนการใช้ขนส่งสาธารณะ วันนี้เราจึงอยากนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันชนิดต่างๆที่รถยนต์นิยมใช้ น้ำมันแต่ละชนิดมีการกระจายน้ำมันโดยผ่าน กระทรวงพลังงานเป็นผู้จัดสรรในแต่ละปี อัตราความต้องของประชากรในประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นความปลอดภัยในการใช้รถยนตร์บนถนนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร

น้ำมันรถยนตร์ที่กระทรวงพลังงานให้บริการในประเทศไทย

00 a5b2426705c1e1280

ขอบคุณรูปภาพจาก กระทรวงพลังงาน

สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้รถยนต์ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น การจะเลือกใช้น้ำมันแต่ละชนิดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากเราเลือกใช้น้ำมันผิดประเภทอาจจะส่งผลให้เครื่องยนต์ภายในรถยนต์เกิดปัญหาขึ้นได้ ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญ ทางกระทรวงพลังงานจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในประเทศเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดโครงการกระจายน้ำมันที่มีการควบคุมดูแลอย่างครอบคลุม อัตราราคาของน้ำมันมีการผันผวนอยู่ตลอดจึงทำให้ราคาน้ำมันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดทั้งปี เศรษฐกิจในแขนงต่างๆก็เช่นกันเนื่องจากประเทศเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจึงทำให้อัตราต่างๆทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง น้ำมันรถยนต์ที่นิยมมากที่ในประเทศ คือ

  1. น้ำมันเบนซิน เป็นน้ำมันชนิดเชื้อเพลิงที่มีอยู่ 2 ประเภทคือ บาคาร่า น้ำมันเบนซิน 91 หรือน้ำมันเบนซิลไร้สารตะกั่วไม่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ และน้ำเบนซิลพิเศษ 95 เป็นน้ำมันที่สามารถใช้ได้กับรถยนตร์ทุกประเภทเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์และตอบสนองได้ดีเป็นอย่างมาก จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย
  2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นน้ำมันที่สามารถใช้แทนน้ำมันเบนซิล 91 ได้โดยควรใช้กับรถยนตร์ที่ระบุไว้ว่าใช้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น ในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นน้ำมันที่สามารถใช้แทนเบนซิล 95 ได้แต่หากรถยนต์ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานน้ำมันอาจจะมีการระเหยได้และควรใช้กับรถยนต์ที่ระบุชัดเจนว่าใช้กับแก๊สโซฮอล์ 95 ได้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องยนต์ภายในรถเสียได้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ น้ำมันทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิงจึงต้องใช้อย่างถูกวิธี
  3. น้ำมันไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่มีสารสกัดจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ รวมถึงน้ำมันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหารที่นำมาทำปฏิกิริยาเคมีกับแอลกอฮอล์ น้ำมันชนิดนี้สามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้เพราะมีคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้น้ำมันแต่ละชนิดควรใช้ให้ถูกกับชนิดของเครื่องยนต์ เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

ความสำคัญของน้ำมันรถยนต์

อย่างที่ทราบกันว่ารถยนต์ทุกชนิดต้องใช้น้ำมันในการใช้งาน หากไม่เติมน้ำมันรถยนต์ก็จะไม่สามารถสตาร์ทรถได้และหากท่านใดเลือกน้ำมันผิดประเภทก็จะทำให้เครื่องยนต์ภายในรถเกิดความเสียหายได้ ทางกระทรวงพลังงานจึงให้ความสำคัญกับการจำหน่ายน้ำมันรถเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสารที่มีความจำเป็นอย่างมากในการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งน้ำมันจะคอยทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในรถ รถจะวิ่งได้ต้องเติมน้ำมันก่อนเสมอแต่ต้องเลือกเติมน้ำมันให้ถูกชนิดและเหมาะสมกับเครื่องยนต์ของท่าน น้ำมันแต่ละประเภทมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันและแต่ละประเภทอาจจะใช้กับรถยนต์บางชนิดไม่ได้สามารถเช็คได้จากด้านในฝาถังน้ำมันหรือคู่มือการใช้งานของรถยนต์ได้ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ หมั่นดูแลและเช็คสภาพรถทุกๆปีเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพ ขับขี่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและช่วยกันแก้ปัญหาการจราจรที่ไม่ติดขัด

ข้อควรระวังในการเลือกใช้น้ำมันร

จะเห็นได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันโดยน้ำมันแต่ละประเภทนั้นจะมีค่าออกเทนที่ไม่เท่ากันผู้ขับขี่ทุกคนจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งว่ามีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์ของท่านหรือไม่เพื่อสมรรถนะในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลเสียต่อการใช้งานของเครื่องยนต์ในอนาคต ทางกระทรวงพลังให้ความสำคัญกับการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่าง โดยน้ำมันแต่ละชนิดจะเปิดให้บริการผ่านเครือปตท. ดังนั้น น้ำมันแต่ละชนิดจึงเป็นน้ำมันรถยนต์ที่ได้คุณภาพอย่างแน่นอน ผู้ขับขี่สามารถเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าสเปคเครื่องยนต์ได้ แต่ห้ามเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าความต้องการของเครื่องยนต์เพราะจะทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงจุดตัวเองระเบิดก่อนจนส่งผลให้เครื่องยนต์มีอาการอืดหรือติด ๆ ดับ ๆได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยปกติรถยนต์ทุกรุ่นจะระบุออกเทนที่เครื่องยนต์ต้องไว้ในคู่มือการใช้งาน

 

Copyright © 2021 Supported by