มาตรการยื่นภาษีผ่านสรรพากร ออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันเนื่องมาจากการควบคุมที่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก บ้างก็ต้องปรับตัว บ้างก็ต้องปิดกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในส่วนของการยื่นภาษีที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือผ่อนปรนได้นั้น ทางองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการปรับตัวให้มาอยู่ในรูปแบบของสรรพากร ออนไลน์ที่คุณสามารถทำเรื่อง “ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง” ได้แล้ววันนี้ บอกเลยว่าช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นสรรพากร ออนไลน์แบบไหน?

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางสรรพากร ออนไลน์ ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

สรรพากร2 ปกใน 728x485

ขอบคุณรูปภาพจาก kapook

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นสรรพากร ออนไลน์

หลายคนคงจะเห็นดีเห็นงามกับช่องทางการยื่นภาษีเงินได้ผ่านสรรพากร ออนไลน์พอสมควร ก่อนอื่นผู้ที่ประสงค์จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบเสียก่อน และในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อลดเวลาในการยื่นและความผิดพลาดก็มีดังนี้

filing taxes online

ขอบคุณรูปภาพจาก kapook

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางสรรพากร ออนไลน์

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการยื่นภาษีด้วยตนเอง ผ่านช่องทางสรรพากร ออนไลน์เพียงแค่อ่านหัวข้อนี้ให้จบก็จะสามารถยื่นภาษีด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย โดยรายละเอียดของการยื่นภาษีก็มีดังนี้ จะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย!

  1. สมัครเข้าระบบเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์สรรพากร หากทำตามขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะพาคุณไปยังระบบ E-Filing เพื่อทำการเริ่มยื่นภาษี หรือเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีแบบ “ภาษีรวม 6 หน้า” โดยผู้ยื่นจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับของแต่ละหน้า (สามารถกลับมาแก้ไขได้ โดยไล่เรียงตามลำดับเช่นกัน)
  2. กรอกข้อมูลการยื่นภาษีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ผู้มีเงินได้, สถานภาพผู้มีเงินได้, สถานการณ์ยื่นแบบ, คู่สมรส และข้อมูลการมีเงินได้ รวมถึงสถานการณ์ยื่นแบบฯ ของคู่สมรส
  3. เลือกเงินได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ โดยระบบกรมสรรพากรออนไลน์จะแสดงข้อมูลให้คุณ “เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน” และ “เลือกเงินได้ได้รับยกเว้น/ลดหย่อน” สำหรับผู้ที่ยังคงสับสนในข้อมูลดังกล่าว ส่วนท้ายของเอกสารจะมีคำอธิบายอย่างชัดเจน เพียงแค่กดสัญลักษณ์ “?”
  4. ทำการบันทึกเงินได้ ซึ่งระบบจะทำการแสดงข้อมูลตามที่คุณได้เลือกไว้ หากข้อมูลบางส่วน/ทั้งหมดไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไปเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขได้ หลังจากนั้นให้คุณทำการบันทึกจำนวนเงินได้ในแต่ละประเภทที่เลือกไว้ ซึ่งระบบจะทำการคำนวณ “อัตราร้อยละ” ที่ใช้หักค่าใช้จ่ายให้คุณอัตโนมัติ นอกจากนี้ก็จำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูล “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ด้วย แต่ถ้าหากไม่มีการหักให้ใส่ 0.00
  5. บันทึกการลดหย่อน ระบบสรรพากร ออนไลน์จะทำการแสดง “รายการลดหย่อนภาษี” และ “ยกเว้นภาษี” ตามที่คุณได้เลือกไว้ (หากไม่เลือกให้ข้ามได้เลย) คุณสามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อน รวมถึงยกเว้นภาษีได้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  6. คำนวณภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ก็จะถูกแสดงออกมาในส่วนนี้ทั้งหมด (เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น คือ เงินบริจาค, เงินบริจาคและสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/สถานพยาบาล, การซื้ออสังหาริมทรัพย์)
  7. ยืนยันการยื่นแบบ ในส่วนของหน้านี้ระบบจะทำการแสดงผลข้อมูลตามที่คุณกรอกอย่างละเอียด ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาดให้เลือกไปที่ “ยืนยันการยื่นแบบ” ก็จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั่นเอง
หมายเหตุ :

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบาคาร่าออนไลน์ที่ล้วนสร้างความสะดวกสบาย และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผ่าน “เว็บไซต์สรรพากร” หรือเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน ในวัน-เวลาราชการได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปองค์กรต่าง ๆ ด้วยตนเองแต่อย่างใด เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง!

 

Copyright © 2021 Supported by