5.logolucaclub88
2.scr888th
3.psthai
4.xo888th
allforbet image lucaclube88 afb
5.logolucaclub88
7.jokerth888
8.pg777th
9.lavagame888
lucaclube88 spinix imsge pc mb
ประกาศ
เว็บคาสิโนออนไลน์ น้องใหม่แบบควบวงจร ฝาก-ถอน รวดเร็วไม่เหมือนใคร ด้วยระบบอัตโนมัติล้ำสมัย

Slide Header 5 Text+edi3 Header Mobile+edit
13.register Button
16.home Icon
17.game Icon
18.promotion Icon
19.article Icon
20.news Icon
menu contact min 123
review icon min
ranking icon
22.shape Line

มาตรการยื่นภาษีผ่านสรรพากร ออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันเนื่องมาจากการควบคุมที่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก บ้างก็ต้องปรับตัว บ้างก็ต้องปิดกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในส่วนของการยื่นภาษีที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือผ่อนปรนได้นั้น ทางองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการปรับตัวให้มาอยู่ในรูปแบบของสรรพากร ออนไลน์ที่คุณสามารถทำเรื่อง “ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง” ได้แล้ววันนี้ บอกเลยว่าช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นสรรพากร ออนไลน์แบบไหน?

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางสรรพากร ออนไลน์ ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

 • ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้ที่ “มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน” อาทิ เงินปันผล, ค่าคอมมิสชัน หรือการค้าขาย
 • ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็น​ “เงินเดือน” หรือพูดง่าย ๆ คือผู้ที่ไม่มีรายได้จากช่องทางอื่น เช่น พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น
สรรพากร2 ปกใน 728x485

ขอบคุณรูปภาพจาก kapook

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นสรรพากร ออนไลน์

หลายคนคงจะเห็นดีเห็นงามกับช่องทางการยื่นภาษีเงินได้ผ่านสรรพากร ออนไลน์พอสมควร ก่อนอื่นผู้ที่ประสงค์จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบเสียก่อน และในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อลดเวลาในการยื่นและความผิดพลาดก็มีดังนี้

 • เอกสารแสดงรายได้ จำพวกหนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ที่ภายในเอกสารได้ระบุเอาไว้ว่าในปีนั้น ๆ คุณมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหนักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือการบริจาค เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อใช้สำหรับกรอกแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ-ประกันชีวิต, จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเอกสาร “ช้อปดีมีคืน” เป็นต้น
filing taxes online

ขอบคุณรูปภาพจาก kapook

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางสรรพากร ออนไลน์

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการยื่นภาษีด้วยตนเอง ผ่านช่องทางสรรพากร ออนไลน์เพียงแค่อ่านหัวข้อนี้ให้จบก็จะสามารถยื่นภาษีด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย โดยรายละเอียดของการยื่นภาษีก็มีดังนี้ จะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย!

 1. สมัครเข้าระบบเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์สรรพากร หากทำตามขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะพาคุณไปยังระบบ E-Filing เพื่อทำการเริ่มยื่นภาษี หรือเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีแบบ “ภาษีรวม 6 หน้า” โดยผู้ยื่นจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับของแต่ละหน้า (สามารถกลับมาแก้ไขได้ โดยไล่เรียงตามลำดับเช่นกัน)
 2. กรอกข้อมูลการยื่นภาษีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ผู้มีเงินได้, สถานภาพผู้มีเงินได้, สถานการณ์ยื่นแบบ, คู่สมรส และข้อมูลการมีเงินได้ รวมถึงสถานการณ์ยื่นแบบฯ ของคู่สมรส
 3. เลือกเงินได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ โดยระบบกรมสรรพากรออนไลน์จะแสดงข้อมูลให้คุณ “เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน” และ “เลือกเงินได้ได้รับยกเว้น/ลดหย่อน” สำหรับผู้ที่ยังคงสับสนในข้อมูลดังกล่าว ส่วนท้ายของเอกสารจะมีคำอธิบายอย่างชัดเจน เพียงแค่กดสัญลักษณ์ “?”
 4. ทำการบันทึกเงินได้ ซึ่งระบบจะทำการแสดงข้อมูลตามที่คุณได้เลือกไว้ หากข้อมูลบางส่วน/ทั้งหมดไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไปเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขได้ หลังจากนั้นให้คุณทำการบันทึกจำนวนเงินได้ในแต่ละประเภทที่เลือกไว้ ซึ่งระบบจะทำการคำนวณ “อัตราร้อยละ” ที่ใช้หักค่าใช้จ่ายให้คุณอัตโนมัติ นอกจากนี้ก็จำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูล “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ด้วย แต่ถ้าหากไม่มีการหักให้ใส่ 0.00
 5. บันทึกการลดหย่อน ระบบสรรพากร ออนไลน์จะทำการแสดง “รายการลดหย่อนภาษี” และ “ยกเว้นภาษี” ตามที่คุณได้เลือกไว้ (หากไม่เลือกให้ข้ามได้เลย) คุณสามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อน รวมถึงยกเว้นภาษีได้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 6. คำนวณภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ก็จะถูกแสดงออกมาในส่วนนี้ทั้งหมด (เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น คือ เงินบริจาค, เงินบริจาคและสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/สถานพยาบาล, การซื้ออสังหาริมทรัพย์)
 7. ยืนยันการยื่นแบบ ในส่วนของหน้านี้ระบบจะทำการแสดงผลข้อมูลตามที่คุณกรอกอย่างละเอียด ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาดให้เลือกไปที่ “ยืนยันการยื่นแบบ” ก็จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั่นเอง
หมายเหตุ :
 • หากการคำนวณภาษีปรากฏออกมาว่า “ได้รับเงินคืนภาษี” คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับเงินภาษีคืนได้ที่กรมสรรพากร หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1161 ในวัน-เวลาราชการได้ทันที
 • สำหรับผู้ที่มียอดชำระ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด รวมถึงยังสามารถตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษีจากระบบ “My Tax Account” บนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบาคาร่าออนไลน์ที่ล้วนสร้างความสะดวกสบาย และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผ่าน “เว็บไซต์สรรพากร” หรือเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน ในวัน-เวลาราชการได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปองค์กรต่าง ๆ ด้วยตนเองแต่อย่างใด เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง!

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
29.jackpot Run
999999999
ยอดถอนเครดิตวันนี้

s 7913796 min lucaclub jackpot 1040x1040 (5) Pjmmrug2ieyqh3cikop5 lucaclub jackpot 1040x1040 (3) S 4210730 lucaclub jackpot 1040x1040 (2) s 7618994 min lucaclub jackpot 1040x1040 (4) s 7676482 min
สูตรบาคาร่ายอดนิยม
เล่นไพ่ออนไลน์ สมัครบาคาร่า
การเล่นบาคาร่าให้ได้เงินไวและสร้างให้ผู้เล่นเป็นผู้ควบคุมเกมสามารถเล่นได้อย่างมีทิศทางและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนั้นควรเล่นอย่างมีเทคนิคเข้าช่วยอีกด้วย และวันนี้เราจะมาแนะนำ สูตรบาคาร่า ให้ทุกท่านได้รู้จักกัน เป็นสูตรบาคาร่าที่สามารถใช้งานง่ายได้เงินจริง สู้ได้กับทุกคาสิโนออนไลน์เทคนิคง่าย ๆ สำหรับการทำกำไรบาคาร่าได้อย่างดีเยี่ยม สร้างกำไรจากการเล่นเฉลี่ยต่อวันที่ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อวันเลย ซึ่งถือว่าเป็นกำไรที่เยอะพอสมควรสำหรับคนที่ทุนน้อยๆ 300 – 500 นะ แต่หากเยอะกว่านี้กำไรก็จะมากตามทุนขึ้นไปด้วย ตามทุนที่มีนั่นเองว่าแล้ว สูตรบาคาร่า Lucaclub88 ที่ว่านี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างวิธีการใช้งานยากง่ายแค่ไหน สามารถทำเงินได้จริงตามที่เราได้กล่าวไว้ไหม อย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะได้ทดลองเล่นกันเองตามไปดูกันเลย
40.dropdown8
SA Gaming
Sexy Gaming
Lucabet
Pretty Gaming
ระบบฝากถอนออโต้
หาเงินออนไลน์
sa gaming min
sexy gaming min
pretty gaming min
deamgaming min
download min
slots games min
lotto min
spotbetting min
card game min
logo game 2
logo game 12
1 kub coin เท่ากับกี่บาท 918kiss 918kiss เข้าสู่ระบบ Apple Pencil baccarat Berserk berserk มั ง งะ black friday black friday คือ black friday คือวันไหน CLUB FRIDAY THE SERIES 11 club house android Clubhouse COVID-19 COVID-19  คือ CPTPP cptpp 11 CPTPP คือ Disney Disney Hotstar Eternal Marvel Eternals eternals cast eternals disney plus EV car Facebook faceebok Genshin Impact genshin impact download genshin impact ในคอม hollywood House Party ipad iPad gen 9 ipad gen 9 โปรโมชั่น iPad mini iphon 13 iPhone 13 ราคา ล่าสุด 2021 joker123 joker888 Keylogger kub coin kub coin คืออะไร kub coin ราคา วันนี้ Line Lite line lite apk เวอร์ชั่นล่าสุด 2022 line lite apk เวอร์ชั่นล่าสุด android Liverpool Liverpool wiki MAMA 2021 mama 2021 vote Mama 2021 vote ยัง ไง mama 2021 วันไหน My Little Pony Netflix netflix ราคา netflix รายเดือน netflix สมัคร netflix โปรโมชั่น Redmi 10 redmi 10 ราคาปัจจุบัน Siriraj Connect siriraj connect ลงทะเบียน Social Network Thailand Pass thailand pass qr code thailand pass คือ Toyota toyota ทุกรุ่น True iService TrueID TrueMove H Vivo Y21 vivo y21 5g ราคาล่าสุด vivo y21 ดีไหม pantip vivo y21 ราคาเท่าไร VOICE TV WhatsApp whatsapp ดาวน์โหลดฟรี Windows 11 windows 11 ข้อดี ข้อเสีย Work From Home กรมสรรพากร กรมสรรพากรออนไลน์ กองคัดสรร กองสลาก ก็อต จิ รา ยุ ตัน ตระกู ก็อต จิรายุ การ เทรด หุ้น การคุมกำเนิด การคุมกำเนิดหมายถึง การติดเชื้อ COVID-19 การีน่า การเผาผลาญไขมัน การเล่นเกมไพ่บาคาร่า ข่าว การเมือง Voice TV สด คริปโต pantip คริปโต เล่นยังไง คริปโตคือ คริปโตคืออะไร เล่นยังไง ความ รัก ไม่รู้ จบ ความเชื่อวันสารทจีน คอลลาเจน คอลลาเจนผิวขาว คอลลาเจนเซเว่น คาตานะ คาร์โบไฮเดรต คาสิโน คาสิโนออนไลน์ งานออนไลน์ได้เงินจริง ฉีดวัคซีน COVID-19 ช่อง 7 ออนไลน์ ช่อง 7 ออนไลน์สด ซีรีย์เกาหลี ซีรี่ย์เกาหลีnetflix ซีรี่ย์เกาหลีโรแมนติก ดาบคาตานะ ดาบซามูไร ดาวน์โหลดเกมส์ ต้นยางนา ต้นยางนา ราคา ต้นไม้ฟอกอากาศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ถ่ายทอด สด ช่อง 7 ออนไลน์ ทดลอง บาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทรู call center ทางเข้า บาคาร่าออนไลน์ ธัญ วลัย ธัญ วลัย แอ พ นักกีฬาพาราลิมปิกไทย นักกีฬาพาราลิมปิกไทย 2021 นักแสดงหญิงช่อง 3 นิยายdek d บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ฟรีเครดิต บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่า เล่นยังไง บาคาร่า แจกเครดิตฟรี บาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าเครดิตฟรี บุพเพสันนิวาส ประกันสังคม ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2564 ปราสาทพระนมรุ้ง ปราสาทหิน ภาษาอังกฤษ ผลข้างเคียงจากไฟเซอร์ ฝนตก น้ำท่วม วันนี้ พร้อมเพย์ พรีม รณิดา พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ พาราลิมปิก พุซซี่888 ฟ้าทะลายโจร มอนสเตอร่า มอนสเตอร่า พันธุ์ต่างๆ มาตรการป้องกัน COVID-19 ยื่นภาษี 2565 ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ รักไม่รู้จบ รับวัคซีน ราคาต้นยางนา อายุ 20 ปี ราคารถโตโยต้า 2021 ราชกิจจานุเบกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายการโหนกระแส วันนี้ ลงทะเบียนค่าไฟ 315 ลงทะเบียนลดค่าไฟ ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 1 ปี ลงทะเบียนวัคซีน AstraZeneca ลงเบียน เราไม่ทิ้งกัน วงพอส PAUSE วัคซีน mRNA วัดจุฬามณี วัดจุฬามณี เส้นทาง วันสารทจีน วันสารทจีน ทําอะไรบ้าง วิตามินซี วิตามินซี ประโยชน์ วิธี เล่น บา คา ร่า วิธี เเฮก เฟส บุ๊ค วิธีปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ วิธีเล่น บาคาร่า วิธีแก้โรคขี้เต็มท้อง สถานการณ์น้ำท่วม สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครพร้อมเพย์ สมัครโรบินฮู้ด ไรเดอร์ ค สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สรรพคุณของใบกระท่อม สรรพากร ออนไลน์ สล็อต pg สล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี สลากกินแบ่งรัฐบาล สอบทหาร สัตว์นำโชค สูตร บา คา ร่า ฟรี สูตรบา คา ร่า ฟรี สูตรบาคาร่า สูตรบาคาร่าฟรี สไปเดอร์แมน สไปเดอร์แมน ประวัติ สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม หนัง netflix หวย หวย ออนไลน์ หวยล็อก หุ้นไทย หุ้นไทย ช่อง 9 วันนี้ หุ้นไทยน่า ลงทุน หุ้นไทยวันนี้ ออก อะไร ออกกำลังกาย เกม บา คา ร่า เกมส์ ม้า โพ นี่  Y8 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องฟอกอากาศ เงินเยียวยาผู้ประกันตน เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เช็ค เงินเยียวยามาตรา 33 เชื้อโควิด19 เชื้อไวรัสโควิด เติมเกมการีน่า เทคนิคบาคาร่าออนไลน์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ เทรดเดอร์ เมนูอาหารคีโต 7-11 เราไม่ทิ้งกัน เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ ฟรี ประถม เล่น บา คา ร่า เล่นบาคาร่า เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี เล่นเกมบน PC ฟรี เล่นเกมได้เงิน เว็บบาคาร่า เว็บบาคาร่าออนไลน์ เว็บพนันบาคาร่า เว็บสล็อตออนไลน์ แมว นางกวัก แมวกวัก โควิด-19 โควิดสายพันธุ์ใหม่ โควิดสายพันธุ์ไทย โจ้ วงพอส โตโยต้า ativ โรคขี้เต็มท้อง โรคหูดับ โรคไข้หูดับ pantip โรคไข้หูดับ อาการ โรบินฮู้ด โหนกระแส โหนกระแส YouTube วันนี้ โหลด เกม PC โหลด แอ พ android ฟรี โหลดwhatsapp โหลดแอพฟรี ใบกระท่อม ไดโนคิง ไดโนเสาร์ ไทยร่วมใจ ไทยร่วมใจ facebook ไทยร่วมใจ วัคซีน ไวรัสวิด 19 ไอโฟน13ราคาล่าสุด 2564ราคา
สมัครสมาชิก
55.line Icon
Line IconFb Icon
Copyright © 2021 Supported by
cross